21-09 Maskinporten

Støtte for SEID2-profilen for virksomhetssertifikater (dvs. kvalifiserte segl ihht eIDAS, innimellom kjent som såkalte “PSD2-sertifikater)

Planlagd produksjonssetting: Sep 29, 2021

Ny funksjonalitet:

SEID 2.0-støtte i Maskinporten (Under consideration)

Maskinporten støtter i dag kun “gamle” virksomhetsertifikater. Må utvides med støtte for nye kvalifiserte sertifikater ihht eIDAS ihht SEID2.0 profilen

Pilot underenheter (Under consideration)

Maskinporten-støtte for underenheter. I første omgang kun tiltenkt pilot i eFormidling der en skal teste ut meldingsutveksling til under-enheter som ikke har organisasjonsnummer.

Mogeleg døme på identifikator for ein underenhet:
0192:991825827:ER//987464291:1 # Digdirs underenhet for virksomheten på Leikanger, som tilhøyrer Digdir
0192:986186999:MP//vergemålsnemnda:1 # Vergemålsnemnda, om tilhøyrer Statens Sivilrettsforvaltning (986186999)