Mottaker

[}](

 • Term
  Mottaker
 • Definisjon
  Person som er mottaker av en sikker digital post
 • Kilde
  DIFI
 • Kommentar
  Skjema i sikker digital post støtter at Mottaker kan være en Person.
  h4. Egenskaper
Identifikator Term Kardinalitet
Person Person 0..1