Hjem  >  eFormidling  >  Selvhjelp

Endringslogg sentrale komponenter eFormidling

(Endringer som er relevant for brukere av eFormidling)

ServiceRegistry 2.5.0

22.03.2022

Endringer

 • MOVE-2783 Bruk av OSIV kan potensielt gi ytelesproblem. Skrudde av OSIV og fikset lasting av documenttype fra process.

ServiceRegistry 2.4.0

28.02.2022

Endringer

 • MOVE-2728 Utvide mock for virksomheter med statisk returadresse
 • MOVE-2742 Feilretting logging

ServiceRegistry 2.3.0

17.02.2022

Endringer

 • MOVE-1992 Støtte for på-vegne-av DPO

Virksert 1.6.0

17.02.2022

Endringer

 • MOVE-1992 Støtte for på-vegne-av DPO
 • Diverse tekniske oppgaver

ServiceRegistry 2.2.0

11.01.2022

Endringer

 • MOVE-2192 Meir spesifikk feilmelding ved utgått sertifikat

ServiceRegistry 2.1.5

10.11.2021

Endringer

 • støtte for ny utgave av virksomhetssertifikatstandard (SEID v2) for Buypass-sertifikat.

ServiceRegistry 2.1.4

14.06.2021

Endringer

 • Utvidet oppslag til å kunne signalisere at DSF-oppslag ikke er nødvendig.
 • Lagt til ytelsestest profil
 • Støtte for å deaktivere cache ved ytelsetesting
 • Måling av svartider for utgåande forespørsler.

ServiceRegistry 2.1.3

29.04.2021

Endringer

 • Versjonen legger til støtte for bruk av maskinporten-autentisering (i tillegg til OIDC-provider), da det er Maskinporten som vil benyttes fra integrasjonspunktet fom. versjon 2.2.1. Som en konsekvens av dette, måtte det også gjøres en endring i bruk av KRR og DSF, da endepunktene brukt frem til nå (oppslagstjenesten-rest) kun støttet OIDC provider. SR vil nå rute forespørsler med OIDC-provider- og maskinporten-tokens til henholdsvis oppslagstjenesten-rest og oppslagstjenesten-maskinporten, basert på hvilken issuer tokenet har.

ServiceRegistry 2.1.1

20.01.2021

Endringer

 • Tilrettelegging for at integrasjonspunktet skal kunne brukes i fire-hjørners modell, ved å introdusere støtte for plugins. Eksempelprosjekt: https://github.com/felleslosninger/efm-ip-plugin-example - Connect to preview
 • Støtte for FIKS IO
 • Validering av eget sertifikat, samt. sertifikat registrert i Virksert, både ved oppstart og sending av melding
 • Ny raskere pollingoperasjon mot Altinn
 • Asynkron sletteoperasjon i API for innkommende meldinger - mindre sårbar for nettverksfeil
 • Innført støtte for JSON appender til stdout. Settes via property app.logger.stdoutAppender=JSON (default CONSOLE)
 • Støtte for RFC5987 i name-attributt for filopplasting til utgående meldinger
 • Nytt endepunkt for sletting av meldinger i status-API
 • Introdusert logging av correlationId for meldingsflyt (og feil-logging)

Feilrettinger

 • Oppslag mot KRR hvor mottakere mangler enten mobil eller epost vil ikke føre til feil under forsendelse, så lenge én av verdiene er satt (kun ett av mottakene for varsling er påkrevd)
 • Rettet prefetching-feil i forsendelseskø (ActiveMQ), som kunne føre til at feilende forsendelser blokkerte køen
 • Filtrering av innkommende meldinger fungerte ikke som forventet (API)
 • Error-respons uten melding fra noark-klient førte til feilsituasjon
 • Manglende timeout-config for serviceregistry-klient
 • Fjernet logging-spam fra servicebus AMQP-klient under shutdown

Detaljer

ServiceRegistry 2.1.0

25.11.2020

Endringer: Versjonen inneholder to primærendringer:

 • Ny versjon av virksert klient som kun gjør CRL-validering (og ikke OCSP)
 • FIKS IO-integrasjon

FIKS IO-integrasjonen vil ligge latent til den faktisk skal taes i bruk. Denne har et eget administrasjonsAPI for å håndtere mapping mellom eFormidlingsprosesser og FIKS-protokoller. API’et er dokumentert her: https://difi.github.io/felleslosninger/sr_internal_restdocs.html

Detaljer

ServiceRegistry 2.0.8

01.07.2020

Sertifikat: Legge til rette for nytt sertifikat i Serviceregistry fra 1. september 2020. Sertifikatendringa krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.2 for å unngå å måtte restarte integrasjonspunktet etter endring til det nye sertifikatet i Serviceregistry.

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer

ServiceRegistry 2.0.6

05.03.2020

Bugfix DPI: Oppslag av personnummer for DPI via eFormidling feilet i 2.0.5. Feilretting.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.5

04.03.2020

Avtalt-melding: Støtte for avtalt-melding i eFormidling. Krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.0

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.4

28.01.2020

Detaljer