Hjem  >  eFormidling  >  Selvhjelp

Selvhjelp og nyttig informasjon

Selvhjelp og nyttig informasjon om eFormidling

eFormidling på 2 minutter - dette må du vite

 • DPV = Digital post til virksomheter. Eget brukernavn/passord. Brukernamn/passord opprettes av Altinn og passord mottas på SMS. Mer
 • DPF = Brukernavn/passord for både SvarUt og SvarInn (ulike). Begge settene med brukernavn/passord genereres/hentes på https://svarut.ks.no/. Veiledning finner du her
 • DPO = Digital post til offentlige virksomheter. Eget brukernavn/passord. Opprettes selv
 • DPI = Digital post til innbygger. Virksomhetssertifikatet benyttes. Ingen brukernavn/passord benyttes.
 • Virksomheten må ha et virksomhetssertifikat. Offentlig nøkkel sendes til Digitaliseringsdirektoratet.
 • Integrasjonspunktet både sender og mottar meldinger.
 • “Started IntegrasjonspunktApplication …” blir logget i \integrasjonspunkt\integrasjonspunkt-logs\application.log like etter fullført oppstart.
 • Bruksvilkår/avtale må være på plass for å bruke eFormidling. Se lenke under.
 • Mer om eFormidling og hvordan det fungerer
 • Standard tid før en melding som feiler og får en status LEVETID_UTLOPT er ca 24t. Den kan også overstyres. Les mer her
 • Integrasjonspunktet konverterer ikke originalformatet, men forventer PDF/docx dersom mimetype ikke er spesifisert i avsendersystemet.

For informasjon om ikke tekniske ting og bruksvilkår/avtaler se Samarbeidsportalen

Sjekke status på forsendelser

En kan bruke http://localhost:9093/api/conversations til å sjekke status på både utgående og inngående meldinger. Om dere har definert en annen port i .propertiesfilen til integrasjonspunktet må dere bytte ut 9093 med den.

Loggrullering ved installasjon som Windows service

Om integrasjonspunktet ditt er satt opp til å kjøre som en Windows-tjeneste så kan en enkelt også aktivere loggrullering.

Du kan rotere logger på størrelse og samtidig velge hvor mange en ønsker å ta vare på. standardstørrelsen her er 10MB, denne kan du endre til ønsket størrelse. Antall filer som blir tatt vare på er 8. Dette kan også endres. Sørg for at dette er innenfor <service> </service> taggen slik som resten av konfigurasjonen.

<log mode="roll-by-size">
	<sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
	<keepFiles>8</keepFiles>
</log> 

Ferdig konfigurert ser det feks slik ut:

<service>
      <id>einnsyn-integrasjonspunkt</id>
      <name>einnsyn-integrasjonspunkt</name>
      <description>Klient for opplasting av journaldata og nedlasting av innsynskrav</description>
      <argument>-jar</argument>
      <argument>integrasjonspunkt-2.0.7.jar</argument>
      <argument>--app.logger.enableSSL=false</argument>
      <logpath>%BASE%/integrasjonspunkt-logs</logpath>
      <log mode="roll-by-size">
        <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
        <keepFiles>8</keepFiles>
      </log>
      <executable>java</executable>
</service>

Justere tilgjengelig minne

For å justere hvor mye minne integrasjonspunktet kan bruke så kan dette gjøres ved å endre oppstartkommandoen. Dette kan være veldig nyttig ved forsendelser via eFormidling (DPO,DPV,DPI,DPF) for å være sikker på at applikasjonen har nok minne til å sende større filer. 1GB minne burde holde for eInnsyn, men for eFormidling bør en gjerne sette minst 2GB, gjerne mer. Dette sørger for at alle integrasjonspunkt kan sende og motta filstørrelser inntil 75MB. Det er viktig at alle setter minimum 2GB minne ved bruk av eFormidling.

-Xmx2048m setter minimum minne som applikasjonen har tilgjengelig

NB! Det er viktig at minneargumentet kommer først i rekkefølgen slik som i eksemplene under!

fra kommandolinje

Du må legge inn -Xmx2048m i oppstartskommandoen for å sette feks 2048 MB. Antallet kan justeres til ønske. Feks: java -Xmx2048m -jar integrasjonspunkt-[versjon].jar --app.logger.enableSSL=false

I Windows service

For å gjøre dette på en service så må en legge inn enda et argument i integrasjonspunkt-service.xml-filen. feks slik: <argument>-Xmx2048m</argument>. Sørg for at det er innen for <service>...</service> om du har satt opp integrasjonspunktet som en Windows tjeneste.

Feks:

<service>
      <id>einnsyn-integrasjonspunkt</id>
      <name>einnsyn-integrasjonspunkt</name>
      <description>Klient for opplasting av journaldata og nedlasting av innsynskrav</description>
	  <argument>-Xmx2048m</argument>
      <argument>-jar</argument>
      <argument>integrasjonspunkt-2.0.7.jar</argument>
      <argument>--app.logger.enableSSL=false</argument>
      <logpath>%BASE%/integrasjonspunkt-logs</logpath>
      <log mode="roll-by-size">
        <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
        <keepFiles>8</keepFiles>
      </log>
      <executable>java</executable>
</service>

Øke loggnivået ved behov

Det er mulig å øke loggnivået på integrasjonspunktet. Dette gjøres hovedsaklig kun under feilsøking og vil føre til mye ekstra loggmeldinger. Legg inn følgende i “integrasjonspunkt-local.properties” filen.

logging.level.org.springframework.ws.client.MessageTracing=TRACE
logging.level.org.springframework.ws.server.MessageTracing=TRACE

Batch read for eInnsyn-meldinger

Fra og med versjon 1.7.82 av integrasjonspunktet er det mulig å bruke batch read når en leser meldinger fra Azure Service-bus. Dette gjøres ved å benytte Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). Les mer her Dette fungerer ikke via rest-grensesnittet.

For å aktivere Batch read i ditt integrasjonspunkt så må du ha versjon 1.7.82 eller nyere og legge inn følgende i integrasjonspunkt-local.properties filen difi.move.nextmove.serviceBus.batchRead=true. I tillegg må du åpne port 5671 for utgående trafikk.

Fersk installasjon av integrasjonspunktet

Etter oppgraderinger kan det skje at det blir liggande igjen gamle kvitteringer i integrasjonspunktet. Dette kan føre til warnings og i nokre tilfeller errors. For å få en fersk installasjon av integrasjonspunktet bør du gjere følgande:

 1. Stopp integrasjonspunktet.
 2. Ta backup av activemq-data mappa og receipts.mv.db fila.
 3. Flytt så desse utav mappa. Sørg for at dei er fjerna frå integrasjonspunktmappa før du går vidare.
 4. Start integrasjonspunktet igjen. Nå vil desse filene bli lasta ned på nytt.

‘large object’-opprydding ved bruk av egen database for integrasjonspunktet

En bør vurdere opprydding av store objekt dersom en bruker PostgreSQL som egen database for integrasjonspunktet. Dette skyldes at PostgreSQL som standard lagrer BLOB som “large object” (i egen tabell), og at JDBC ikke rydder opp ved sletting. Konsekvensene hvis dette ikke gjøres, vil kunne være at sikkerhetskopi først tar lang tid, og deretter begynner å terminere grunnet høy minnebruk. Verktøyet vacuumlo fjerner foreldreløse store objekter.


Låst database

Dersom Integrasjonspunktet blir drept under oppstart, og liquibase ikke får fjernet låsen i databasen, må en manuelt inn i databasen og fjerne innholdet fra tabellen DATABASECHANGELOGLOCK

 1. last ned https://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/1.4.200/h2-1.4.200.jar
 2. legg jar’en i samme katalog som databasen ligger dvs. working directory, der dere kjører integrasjonspunktet
 3. kjør “java -jar .\h2-1.4.200.jar”
 4. jdbcurl: jdbc:h2:./integrasjonspunkt, user: sa, blankt passord
 5. slett tabellen DATABASECHANGELOGLOCK

URLen skal være slik som denne: jdbc:h2:C:/Users/katalog/IdeaProjects/efm-integrasjonspunkt/integrasjonspunkt/integrasjonspunkt Bytt ut med riktig path

Shellet en kjører h2-klienten fra må ha administratorrettigheter. Og pass på at integrasjonspunktet ikke kjører samtidig.