Hjem  >  eFormidling  >  Selvhjelp

Trafikkflyt, kvitteringer og statuser i eFormidling og eInnsyn

Trafikkflyt, kvitteringer og statuser i eFormidling og eInnsyn

Digital post til offentlige virksomheter (DPO)

Utgående/innkommende: Vil bli initiert i sak-arkivsystemet og sendt til integrasjonspunktet. Denne meldingen blir lastet opp til Altinn’s meldingsformidler og sendt videre til mottaker sitt integrasjonspunkt og mottas i sak-arkivsystemet. Appreceipt blir levert til avsender når mottakende integrasjonspunkt laster ned meldingen.

Integrasjonspunktet velger DPO som avsendermetode om både avsender og mottaker har fått tilganger til å bruke DPO ( Åpnet av Digitaliseringsdirektoratet). Om mottaker ikke har konfigurert sitt integrasjonspunkt for mottak av DPO vil denne meldingen ikke komme frem før dette er gjort. Derfor er det viktig at virksomheter som skal bruke eFormidling sørger for å konfigurere integrasjonspunktet sitt riktig før de berDigitaliseringsdirektoratet om å åpne tilgang til DPO.

Dersom en DPO-melding havner i Dead letter queue (DLQ) hos mottaker, sender mottaker en error appreceipt tilbake. Viss avsender ikke får leveringskvittering som avslutter polling innen satt timeout(24t), får meldingen feilstatus i statusgrensesnittet.

DPO statuser

Disse er statuser som logges av integrasjonspunktet.

Status Logget av Avsender/mottaker Kommentar
OPPRETTET Avsender Integrasjonspunktet mottar BEST/EDU- eller eFormidling 2.0-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPO-melding
SENDT Avsender Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler
OPPRETTET Mottaker Integrasjonspunkt laster fra meldingsformidler ned og oppretter meldingen hos seg
INNKOMMENDE_MOTTATT Mottaker Integrasjonspunkt hos mottaker har mottatt melding.
INNKOMMENDE_LEVERT Mottaker Har generert to mottakskvitteringer og disse blir sendt til avsender
MOTTATT Avsender Avsender mottar bekreftelse på at mottakende integrasjonspunkt har mottatt.
LEVERT Avsender Leveransen er videresendt til sak-arkivsystemet og bekreftet fullført.
LEST Avsender Appreceipt blir sendt fra mottaker til avsender. Dette er både en kvittering og meldingstype som indikerer at sak-arkivsystemet hos mottaker har fått meldingen.

Digital post KS FIKS SvarInn/SvarUt (DPF)

Utgående: Melding blir initiert i sak-arkivsystemet og sendt til avsenders integrasjonspunkt. Meldingen blir sendt til KS FIKS sin meldingsformidler SvarInn, for så å bli ekspedert til mottaker sin SvarInn innboks. Appreceipt blir levert til avsender når SvarInn mottar forsendelsen. Tjenesten har leveringsgaranti, ref bruksvilkår hos KS.

Innkommende: Meldinger som blir sendt til SvarInn, enten via SvarUt eller som beskrevet over vil først blir lagt i SvarInn innboksen før integrasjonspunktet vil forsøke å laste ned meldinga for å sende den direkte til sak-arkivsystemet.

Om mottaker ønsker det er det mulighet for å skru på e-postlevering av post frå SvarInn innboksen slik at en slipper å hente den der (om en ikke kan få det levert i sak-arkivsystemet. feks ved feil.). Dette tar eFormidling seg av vha e-postkonfigurasjonen som er satt opp i integrasjonspunkt-local.properties under DPF innstillingene. Da sender den via lokal smtp-server (den du konfigurerte). Dette må spesifikt settes på i properties-filen og er satt til false som default. difi.move.fiks.inn.mailOnError=false.

eFormidling støtter også både sikkerhetsnivå 3 og 4. Ved forsendelser vil integrasjonspunktet slå opp mot Service Registry (adresse/tilgangsregister) for å sjekke det høyeste sikkerhetsnivået mottaker støtter. Meldinga blir dermed sendt på høyeste støttede sikkerhetsnivå. Det er for e-postutsendelser dette er aktuelt, ved sikkerhetsnivå 3 ligger vedlegg ved i e-posten, i sikkerhetsnivå 4 blir det sendt lenke til vedlegget i stedet.

Om forsendelsen feiler blir det levert error appreceipt tilbake til avsender.

DPF statuser

Disse er statuser som logges av integrasjonspunktet.

Denne tabellen viser statusmeldinger der statlig virksomhet med integrasjonspunkt er avsender og kommune / fylkeskommune er mottaker.

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar bestEdu-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPF-melding
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler
LEVERT Forsendelsen er klar for mottak og kan hentes ned fra SvarInn
LEST En forsendelse er lest når hele forsendelsesfilen er lastet ned av mottaker

Denne tabellen viser statusmeldinger der kommune / fylkeskommune er avsender og statlig virksomhet med integrasjonspunkt er mottaker.

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt laster frå KS ned og oppretter meldingen hos seg
INNKOMMENDE_MOTTATT Meldingen blir konvertert til internt format
INNKOMMENDE_LEVERT Meldingen er levert til sak-arkivsystem

DPF relaterte feilstatuser

Status Kommentar
FEIL Forsendelse har feilet, les logg for mer informasjon
MANUELT HÅNDTERT Forsendelsen er manuelt avsluttet, f.eks pga en feilsituasjon
AVVIST Forsendelsen er ikke validert pga. manglende/korrupt metadata, eller fordi forsendelsesfil ikke kunne dannes

I dette tilfellet blir appreceipt fra sak-arkivsystem discardet, fordi kommuner / fylkeskommuner som avsender ikke kan behandle den.


Digital post til virksomheter (DPV)

Utgående: Vil bli initiert i sak-arkivsystemet og sendt til integrasjonspunktet. Meldinga vil så bli levert til Altinn sin DPV tjeneste. Appreceipt blir levert til avsender etter at Integrasjonspunktet får “ok” på forsendelserequesten mot Altinn. Leveringskvittering blir levert tilbake til avsender. Meldingen kan hentes i virksomhetens innboks i Altinn. Personen som henter meldinga må ha riktige rettigheter i Altinn for å kunne lese den (feks. sak-arkiv rolle)

Innkommende: Om virksomheten din ikke har tatt i bruk eFormidling vil du få post i innboksen i Altinn.

Om forsendelsen feiler blir det levert error appreceipt tilbake til avsender.

DPV statuser

Disse er statuser som logges av integrasjonspunktet.

Alt i tabellen under er logget av avsender sitt integrasjonspunkt.

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar bestEdu-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPV-melding
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til Altinn’s DPV tjeneste og appreceipt blir levert tilbake til sak/arkiv
LEVERT Når DPV-melding er levert til Altinn sin DPV tjeneste og status blit oppdatert
LEST Når mottaker har åpnet og lest meldingen i Altinn, blir status oppdatert til LEST

Digital post til innbygger (DPI)

Utgående: Vil bli initiert i sak-arkivsystemet og sendt til Posten sin meldingsformidler. Der vil det bli formidlet til innbygger sin digitale postkasse, eBoks eller Digipost. Om innbygger ikke har en digital postkasse skal brevet bli sendt til print. Alternativt til innboksen i Altinn**

** Opsjon for virksomheter som allerede har avtale om levering av innbyggerpost i Altinn (viser til punkt 1.7 i digitaliseringsrundskrivet)

Integrasjonspunktet adresserer forsendelsen ved å slå opp mottakeren i Kontakt- og Reservasjonsregisteret og velger forsendelseskanal basert på reservasjonsstatus.

DPI via eFormidling bruker eFormidling 2.0 grensesnittet. Det betyr at avsendersystemet ditt må støtte dette. DPI støtter også printtjenesten til Posten.

DPI statuser

Logg ved status LEVERT kan være feks: Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort eller at en fysisk post er postlagt.

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt mottar meldingen og oppretter forsendelse på internt format
SENDT Forsendelse er sendt til meldingsformidler
LEVERT Forsendelse levert til innbyggers prefererte kanal**
LEST Innbygger har åpnet forsendelse i sin postkasse innboks

** innbyggers prefererte kanal er enten digital postkasse eller fysisk print. Enkelte innbyggere kan også få brev sendt til Altinn dersom avsender har dette som opsjon (viser til punkt 1.7 i digitaliseringsrundskrivet). Dette er ikke et innbyggervalg.

DPI feilstatus

Ved feil vil meldingen få en egen status FEIL som betyr at denne ikke kan bli levert fordi noe har feilet. Feilmelding kan for eksempel være: Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt.

Status Kommentar
FEIL Forsendelse har feilet, se logg** for mer informasjon

** application.log finnes i integrasjonspunkt/integrasjonspunkt-logs/ mappen.


Mottakende sak-arkivsystem

Når sak-arkivsystem mottar meldinger fra de forskjellige kanalene responderer de litt ulikt. Appreceipts blir sendt ut og statuser blir oppdatert.

Elements/ephorte mottar

DPO: Applikasjonskvittering sendes når melding har kommet inn til mottakers sak-arkivsystem. Dette er per i dag en manuell operasjon og det betyr at det kan ta ekstra tid før avsender blir oppdatert. Det er en utviklingsoppgave å gjøre dette automatisk.

DPF: Når mottaker tar imot posten via SvarInn, sendes ok kvittering når posten importeres (på vei inn til sak). Dette er per i dag en manuell operasjon og det betyr at det kan ta ekstra tid før avsender blir oppdatert. Det er en utviklingsoppgave å gjøre dette automatisk.

DPV: Mottar leveringsbekreftelse umiddelbart etter leveranse til Altinn DPV.

DPI: har ikke implementert lesebekreftelse. Opp til innbygger å gi lesebekreftelse. Gir difor lite meining å implementere.

ESA mottar

DPO: Applikasjonskvittering sendes når melding har kommet inn til mottakers sak-arkivsystem.

DPF: Forutsettes mottatt via DPO.

Alle tjenester: Leveringsbekreftelser mottatt via integrasjonspunktet håndteres umiddelbart.

P360 mottar

DPO: Applikasjonskvittering sendes når melding har kommet inn til mottakers sak-arkivsystem.

DPF: Sender applikasjonskvittering når melding har kommet inn til mottakers integrasjonspunkt, før import til P360

DPV: Mottar leveringsbekreftelse umiddelbart etter leveranse til Altinn DPV.

Websak mottar

DPO: Applikasjonskvittering sendes når melding har kommet inn til mottakers sak-arkivsystem.

DPF: Kvittering sendes når SvarInn har tatt imot.

DPV: Mottar leveringsbekreftelse umiddelbart etter leveranse til Altinn DPV.

eInnsyn (DPE)

 1. Arkivar trigger eksport av journalpost.
 2. eInnsyn-klient laster opp journalpost.xml fil til delt filområde der arkivar og eInnsyn-klient har tilgang til.
 3. eInnsyn-klient splitter opp journalpost.xml til eInnsyn arkivmeldinger.
 4. eInnsyn-klient sender arkivmeldingen til integrasjonspunktet.
 5. Integrasjonspunktet gjør oppslag i Service Registry for å finne mottaker (capability oppslag).
 6. Integrasjonspunktet krypterer, signerer og pakker melding. Laster deretter opp til mottakers kø.
 7. Integrasjonspunktet laster ned nye meldinger fra kø, pakker ut, sjekker signatur, dekrypterer melding, tilgjengeligjør for mottaker.
 8. Den sentrale eInnsyn-applikasjonen henter meldinger fra integrasjonpunktet og tilgjengeliggjør journalposten for søk på www.einnsyn.no.
 9. Person søker innsyn.
 10. Innsynskrav lastes opp til integrasjonspunkt.
 11. Integrasjonspunktet gjør oppslag i Service Registry for å finne mottaker (capability oppslag)
 12. Integrasjonspunktet krypterer, signerer og pakker melding og laster opp meldingen til mottakers kø.
 13. Integrasjonspunktet laster ned nye meldinger fra kø, pakker ut, sjekker signatur, dekrypterer melding, tilgjengeliggjør for mottaker.
 14. eInnsyn-klient henter meldingen fra integrasjonspunktet.
 15. eInnsyn-klient sender innsynskrav via mottakers mailserver.
 16. Innsynskrav tilgjengeliggjøres via mottakers sakarkivsystem/mailserver.

DPE statuser

Disse er statuser som logges av integrasjonspunktet.

Status Logget av Avsender/mottaker Kommentar
OPPRETTET Avsender Integrasjonspunktet mottar BEST/EDU- eller eFormidling 2.0-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPE-melding.
SENDT Avsender Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler.
OPPRETTET Mottaker Integrasjonspunkt laster fra meldingsformidler ned og oppretter meldingen hos seg.
INNKOMMENDE_MOTTATT Mottaker Integrasjonspunkt hos mottaker har mottatt melding.
MOTTATT Avsender Avsender mottar bekreftelse på at mottakende integrasjonspunkt har mottatt meldingen.
INNKOMMENDE_LEVERT Mottaker Har generert to mottakskvitteringer og disse blir sendt til avsender.
LEVERT Avsender Forsendelsen (innsynskrav) er sendt på e-post til mottakers postmottak.

Feilstatus LEVETID_UTLOPT

Verdi Beskrivelse
LEVETID_UTLOPT Melding har ikke blitt levert og må sendes på nytt
FEIL Uventet feilsitusjon oppstått

Status LEVETID_UTLOPT blir satt via et felt i SBD som heter expectedResponseDateTime. Dette har en default verdi på ca 24 timer, men kan overstyres av virksomheten vha følgende property difi.move.status.messageTimeoutHours=12. Når en forsendelse har fått statusen LEVETID_UTLOPT vil integrasjonspunktet slutte å prøve å levere meldingen.

 • I eFormidling betyr det at sak-arkivsystemet vil kunne hente responsen LEVETID_UTLOPT fra integrasjonspunkt API’et.
 • I eInnsyn vil det si at avsender ikke har fått en MOTTATT-status tilbake før tiden har gått ut. MOTTATT-statusen sendes fra mottaker i det meldingen er hentet ned fra servicebus.

Integrasjonspunktet har flere interne køer i applikasjonen. Før en melding blir forsøkt levert fra en av disse sjekker den om levetid er utløpt. Om levetiden er utløpt, slutter integrasjonspunktet å forsøke levere. Integrasjonspunktet sender også en statusoppdatering til avsender. Status LEVETID_UTLOPT blir satt kun når forsendelsen har feilet.

Gjelder DPO, DPV, DPF, DPI, DPE.