Hjem  >  eFormidling  >  Selvhjelp

Tjenester

Oversikt over forkjellige tjenester du kan nå med integrasjonspunket

Denne siden vil inneholde informasjon om konfigurasjon som må gjøres i det enkelte sakarkiv system

ePhorte

Ingen informasjon d.d

P360

UTGÅENDE INNSTILLINGER

Innstillinger for utgående meldinger kan endres her:

  • Logg inn på server test-sakark01 med bruker difi\sakark_inst
  • Dobbeltklikk på 360SnapIn.msc som du finner på skrivebordet.
  • Velg 360 Code Table Editer på venstre menyen
  • Deretter Document Dispatch Channel på høyre siden

Format:

ChanellData

  • Trykk på «Channel Data» kolonnen i BEST/EDU raden og legg inn riktig web service URL og kryss av for Update all languages.

Format:

SnapIn

  • Etter endringen, kjør en iisreset via CMD

Format:

iisreset

INNKOMMENDE INNSTILLINGER

For innkommende meldingen skal følgende service brukes. http://:8088/SI.WS.Core/Integration/EDUImport.svc/EDUImportService Importen bør utføres med bruker \svc_sakark

WebSak

Ingen informasjon d.d