Hjem  >  eFormidling  >  Teknisk_informasjon

Arkivmeldingen

BEST/EDUs meldingsformat var tett knyttet til NOARK4. For meldinger som sendes mellom Sak-/arkivsystemer med eFormidling 2.0 er det valgt et meldingsformat som ligger tettere opp mot NOARK5 basisregistrering.

I et møte mellom Digitaliseringsdirektoratet og Acos ble det diskutert at ACOS ønsker å realisere en meldingsbasert integrasjon. I den sammenheng ønsker kunden å standardisere meldinger slik at de kan få til en asynkron arkivering fra fagsystem til arkivkjerne av ferdige elementer. Løsningen er altså tenkt å fungere i scenariet:

Fagsystem arkiverer ferdige elementer og bryr seg deretter ikke mer om de arkiverte data. Et grunnleggende prinsipp er at alle systemId er GUID – dette vil også komme i neste versjon av Noark. På denne måten kan det eksterne systemet opprette og vedlikeholde mapper/registreringer uten å kjenne til den interne ID til objektene (arkivsakid, journalpostid).

Dette samsvarte godt med behovet Digitaliseringsdirektoratet hadde i forbindelse med eFormidling. Det ble derfor avtalt at Digitaliseringsdirektoratet skulle se videre på standardisering av denne meldingen opp mot Arkivverket.

For mer informasjon om arkivmelding:

Arkivmelding.xsd tar utgangspunkt i objektene mappe og registrering i Noark5, samt spesialiseringer av disse, men vi har valgt å gruppere inn noen elementer i mappe og registrering, istedenfor slik de er i Noark5 – der de er plassert utenfor – dette gjelder spesielt klassifikasjon samt referanse til eksisterende mapper i strukturen.

En arkivmelding består av:

 • arkivmelding.xml
 • Filer som er referert fra arkivmelding.xml

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<arkivmelding xmlns="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding arkivmelding.xsd">
  <system>SaMock</system>
  <meldingId>3380ed76-5d4c-43e7-aa70-8ed8d97e4835</meldingId>
  <tidspunkt>2017-05-23T12:46:00</tidspunkt>
  <antallFiler>1</antallFiler>
  
  <mappe xsi:type="saksmappe">
    <systemID>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</systemID>
    <tittel>En tittel</tittel>
    <opprettetDato>2017-06-01T10:10:12.000+01:00</opprettetDato>
    <opprettetAv/>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Funksjoner</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>KlasseId</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Objekter</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>20500</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <basisregistrering xsi:type="journalpost">
      <systemID>430a6710-a3d4-4863-8bd0-5eb1021bee45</systemID> 
      <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
      <arkivertDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</arkivertDato>
      <arkivertAv>SaMock</arkivertAv>
      <referanseForelderMappe>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</referanseForelderMappe>
      <dokumentbeskrivelse>
        <systemID>3e518e5b-a361-42c7-8668-bcbb9eecf18d</systemID>
        <dokumenttype>Bestilling</dokumenttype>
        <dokumentstatus>Dokumentet er ferdigstilt</dokumentstatus>
        <tittel>Eksempeldokument</tittel>
        <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
        <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
        <tilknyttetRegistreringSom>Hoveddokument</tilknyttetRegistreringSom>
        <dokumentnummer>1</dokumentnummer>
        <tilknyttetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</tilknyttetDato>
        <tilknyttetAv>SaMock</tilknyttetAv>
        <dokumentobjekt>
          <versjonsnummer>1</versjonsnummer>
          <variantformat>Produksjonsformat</variantformat>
          <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
          <opprettetAv>Landlord</opprettetAv>
          <referanseDokumentfil>test.pdf</referanseDokumentfil>
        </dokumentobjekt>
      </dokumentbeskrivelse>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <offentligTittel>En offentlig tittel</offentligTittel>
      
      <virksomhetsspesifikkeMetadata>
        <forvaltningsnummer>20050</forvaltningsnummer>
        <objektnavn>Objektnavn</objektnavn>
        <eiendom>200501</eiendom>
        <bygning>2005001</bygning>
        <bestillingtype>Materiell, elektro</bestillingtype>
        <rammeavtale>K-123123-asd</rammeavtale>
      </virksomhetsspesifikkeMetadata>
      
      <journalposttype>Utgående dokument</journalposttype>
      <journalstatus>Journalført</journalstatus>
      <journaldato>2017-05-23</journaldato>
      <korrespondansepart>
        <korrespondanseparttype>Mottaker</korrespondanseparttype>
        <korrespondansepartNavn>Mottakers navn</korrespondansepartNavn>
      </korrespondansepart>    
    </basisregistrering>
    <saksdato>2017-06-01</saksdato>
    <administrativEnhet>Admenhet</administrativEnhet>
    <saksansvarlig>Saksansvarlig</saksansvarlig>
    <saksstatus>Avsluttet</saksstatus>
  </mappe>
</arkivmelding>