Hjem  >  eFormidling  >  Teknisk_informasjon

Utvikler API-supplement

For å ta i bruk eFormidling 2.0 API’et (som vi anbefaler) så må en ha et StandardBusinessDocument(SBD) på rett format, opprette og sende melding, handtere innkommende meldinger og kvitteringer, og rydde opp i køen(activeMQ) etter seg ved å slette prosesserte meldinger.

Dette er ment som et supplement til Integrasjonspunkt REST docs for å gjøre det enklere og komme i gang. I tillegg til tekstlig beskrivelse vil det ligge vedlagt Postman requester som kan brukes for å komme i gang med testingen. Om du har innspill eller ønsker til andre deler av API’et som bør dekkes her send oss gjerne en e-post på servicedesk@digdir.no.


Sende store filer

Ref API-dokumentasjon opprett melding å sende DPO.

For å sende ei stor melding må du utføre 4 steg:

Opprette melding -> last opp arkivmelding -> last opp fil -> sende

Når ein sender via DPO så må ein laste opp arkivmeldinga som del av forsendelsen.

SBD må være på rett format, her er eit eksempel som fungerer for avsender 991825827 (Digdir), bytt avsender(sender ->value) til å være samme orgnummer som du har i propertyen difi.move.org.number

{
 "standardBusinessDocumentHeader": {
  "headerVersion": "1.0",
  "sender": [
   {
    "identifier": {
     "authority": "iso6523-actorid-upis",
     "value": "0192:991825827"
    }
   }
  ],
  "receiver": [
   {
    "identifier": {
     "authority": "iso6523-actorid-upis",
     "value": "0192:991825827"
    }
   }
  ],
  "documentIdentification": {
   "standard": "urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding",
   "typeVersion": "2.0",
   "instanceIdentifier": "",
   "type": "arkivmelding",
   "creationDateAndTime": "2019-07-02T15:05:04.7960494+02:00"
  },
  "businessScope": {
   "scope": [
    {
     "type": "ConversationId",
     "instanceIdentifier": "",
     "identifier": "urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0"     
    },
    {
     "type": "SenderRef",
     "instanceIdentifier": "be293280-4629-4b51-823e-6fd6ca363579",
     "identifier": "AvsenderSystem"
    },
    {
     "type": "ReceiverRef",
     "instanceIdentifier": "47558623-685c-4d40-b5ea-e299b27b985f",
     "identifier": "MottakerSystem"
    }
   ]
  }
 },
 "arkivmelding": {
  "sikkerhetsnivaa": "3",
  "hoveddokument": "arkivmelding.xml"  
 }
}

largeMessageId og conversationId skal være UUID’er.

Store filer via Postman

Her finner du en .zip fil som inneholder en postman samling for oppretting og sending av store filer i tillegg til arkivmelding.xml som du trenger.

Postman collection og arkivmelding

Den kan kjøres nesten utav boksen med noen små justeringer:

 • Sett sender->value til ditt orgnummer. Feks “0192:991825827”. (0192: skal være med)
 • I UploadFileArkivmelding Body->Binary må du velge arkivmelding.xml frå din disk.
 • I UploadFileLargeFile Body->Binary må du velge fila du vil sende OG sette name and filename som attachments i Content-Disposition i header.

Eksempel: Sender fila test.pdf og verdi i Content-Disposition er : attachment; name="test"; filename="test.pdf"


Nå skal du være klar til å sende stor melding. Det gjør du ved å kjøre postman-kallene:

 1. CreateMessage
 2. UploadFileArkivmelding
 3. UploadFileLargeFile
 4. SendMessage

Digital post til innbygger lenke utenfor brev

I Integrasjonspunktet er det støtte for DPI utvidelsen “Lenke utenfor brev”) som en del av forretningsmeldingen.

Forretningsmeldingen har attributten “metadataFiler” der nøkler refererer til vedlagte dokument og verdier refererer metadataFil/utvidelse for gitt dokument.

"digital": {
    "sikkerhetsnivaa": 3,
    "hoveddokument": "Test.txt",
    "tittel": "Test",
    "spraak": "en",
    "digitalPostInfo": {
      "virkningsdato": "2021-01-01",
      "aapningskvittering": false
    },
    "metadataFiler": {
      "Test.txt": "Testlenke.xml"
    }
  }

Eksempel på metadataFil/utvidelse for lenke:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<lenke xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke">
 <url>http://example.com</url>
</lenke>

Det er også nødvendig at MetaFil/utvidelse gis mimetype application/vnd.difi.dpi.lenke+xml i tilfellet lenke utenfor brev(andre mimetypes for andre utvidelser)

En kan også oppgi tekst for lenkeknapp, frist, og beskrivelse for lenke. Se eksempel her.

Sende DPO/DPV på-vegne-av

Ved bruk av versjon 2.4.0 eller nyere av integrasjonspunktet er det mulig å sende på vegne av en annen organisasjon eller underenhet via DPO og DPV.

For å sende på vegne av må du gjøre tilpasning i Standard Business Document Header på sender.identifier.value feltet. Dette støtter nå et adresseringsformat som ser slik ut 0192:<orgnr>:<påVegneAvOrgnr>. For eksempel: Digitaliseringsdirektoratet ønsker å sende på vegne av Digitaliseringsdirektoratet Leikanger , da ser sender.identifier.value feltet slik ut 0192:991825827:987464291.

Tilgangsstyring

Hvem som kan sende på vegne av hvem styres av Digdir. kontakt servicedesk@digdir.no for å få registrert underenhet som gyldig mottaker på vegne av din organisasjon.

På-vegne av DPI er også støttet, ser mer her.