Hjem  >  eFormidling  >  Teknisk_informasjon

Meldingsflyt

Sende melding

eFormidling 2.0 APIet lar deg sende filer på to måter. Hvilke av de du velger avhenger av størrelsen på meldingen du skal sende.

Dersom meldingen er opp til 5 MB brukes multipart sending, der en kan sende forretningsmelding og payload i samme kall. Ved meldinger større enn 5 MB må en for å oppnå god ytelse bruke metoden for store meldinger

Små meldinger

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/out/multipart ip-->>fs: conversationresponse ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{messageId} ip-->>fs: statuses

Store meldinger

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/ ip-->>fs: conversationresponse fs->>ip: PUT api/messages/out/{messageId} fs->>ip: POST api/messages/out/{messageId} ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{conversationId} ip-->>fs: statuses

Motta melding

Når meldinger skal hentes ut fra integrasjonspunktet må dette initieres med en peek /api/messages/in/peek, som låser første meldingen i køen. Dersom en er ute etter meldinger av en bestemt type kan dette gjøres ved å sende med filter for denne. For eksempel /api/messages/in/peek?serviceIdentifier=DPO.

Etter at meldingen er låst, kan ASiC hentes ned ved å gjøre GET mot endepunktet /api/messages/in/pop/{messageId}. Kvitteringer vil alltid gi HTTP status 204 (no content), da disse ikke har vedlagt ASiC.

Etter en melding er lastet ned, må den slettes ved å gjøre DELETE kall mot /api/messages/in/{messageId}. Blir ikke sletteoperasjon utført på meldingen, vil den bli låst opp og tilgjengeliggjort på køen igjen etter fem minutter.

Etter en melding er lastet ned og slettet, bør det sendes en applikasjonskvittering tilbake til avsender. Denne kvitteringen må ha samme conversationId som meldingen man svarer på. Eksempel på en slik type kvittering finnes her.

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant mf as Meldingsformidler loop ip->>mf: GetMessages mf-->>ip: messages end fs->>ip: GET /api/messages/in/peek[?process={processName}] ip-->>fs: messageMetaData fs->>ip: GET /api/messages/in/pop/{messageId} ip-->>fs: ASiC fs->>ip: DELETE /api/messages/in/{messageId} ip-->>fs: deleteResponseOK fs->>ip: Send kvittering

Status

En kan finne status på sendte meldinger med GET mot /api/statuses/{messageId} Returen vil da være en liste med statuser en melding har vært gjennom. Statusene vil avhenge av de underliggende meldingsformidlingstjenestene.

Sending

Verdi Beskrivelse
OPPRETTET Melding mottatt i integrasjonspunktet fra fagsystem og lagt på kø
SENDT Melding sendt
MOTTATT Melding lastet ned og lagt på kø hos mottaker
LEVERT Melding lastet ned fra mottakers kø
LEST Mottaker har lest medlingen / sendt applikasjonskvittering

Avvik

Verdi Beskrivelse
LEVETID_UTLOPT Melding har ikke blitt levert og må sendes på nytt
FEIL Uventet feilsitusjon oppstått

Status LEVETID_UTLOPT blir satt via et felt i SBD som heter expectedResponseDateTime. Dette har en default verdi på ca 24 timer, men kan overstyres av virksomheten vha følgende property difi.move.status.messageTimeoutHours=12. Når en forsendelse har fått statusen LEVETID_UTLOPT vil integrasjonspunktet slutte å prøve å levere meldingen.

 • I eFormidling betyr det at sak-arkivsystemet vil kunne hente responsen LEVETID_UTLOPT fra integrasjonspunkt API’et.
 • I eInnsyn vil det si at avsender ikke har fått en MOTTATT-status tilbake før tiden har gått ut. MOTTATT-statusen sendes fra mottaker i det meldingen er hentet ned fra servicebus.

Integrasjonspunktet har flere interne køer i applikasjonen. Før en melding blir forsøkt levert fra en av disse sjekker den om levetid er utløpt. Om levetiden er utløpt, slutter integrasjonspunktet å forsøke levere. Integrasjonspunktet sender også en statusoppdatering til avsender. Status LEVETID_UTLOPT blir satt kun når forsendelsen har feilet.

WebHooks

Integrasjonspunktet har støtte for webhooks, slik at man kan abonnere på hendelser i integrasjonspunktet. I første omgang støttes status endringer på meldinger. Dette gjelder ved både sending og mottak.

Integrasjonspunktet garanterer ikke leveranse av webhook-hendelser ved nettverksproblemer eller liknende.

Abonnement

Et abonnement kan opprettes ved bruk av subscription APIet. Disse blir lagret i en database, så de fortsetter å fungere etter en eventuell omstart av Integrasjonspunktet. Tanken er at man oppretter et mindre antall webhooks, som skal leve lenge. Ofte vil det holde med en webhook. Det er ikke meningen at man skal opprette en webhook per melding.

Eksempel:

POST /api/subscriptions/ 
{
 "name" : "Min webhook",
 "pushEndpoint" : "https://min.webhook.url",
 "resource" : "messages",
 "event" : "all"
}

Her velger man å motta alle webhook-hendelser knyttet til meldinger. Hendelsene skal POSTes til https://min.webhook.url Ved opprettelse av et abonnement, så vil det sendes en ping hendelse til URLen man velger, for å sjekke at Integrasjonspunktet får kontakt.

Dersom man ønsker å teste ut webhooks før man har et endepunkt klart, så kan man bruke en tjeneste slik som https://webhook.site. Denne nettsiden genererer en egen URL som man kan bruke som pushEndpoint. Da vil man kunne se hendelsene som mottas i nettleseren.

Hendelser

Hendelsene leveres i JSON format. Event-feltet skiller på de ulike typene hendelser.

Ping

{
 "createdTs" : "2019-08-20T10:13:58.6798029+02:00",
 "event" : "ping"
}

Status

{
 "createdTs" : "2019-08-20T10:15:14.3379076+02:00",
 "resource" : "messages",
 "event" : "status",
 "messageId" : "a188eb00-c322-11e9-9326-0f4902c490ea",
 "conversationId" : "a1893920-c322-11e9-9326-0f4902c490ea",
 "direction" : "OUTGOING",
 "serviceIdentifier" : "DPO",
 "status" : "SENDT"
}