Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Automatisk oppdatering av integrasjonspunkt

Introduksjon

Kontinuerlege oppdateringar for sikker meldingsutveksling i offentleg sektor - KOSMOS er ein Java-applikasjon (JAR) som køyrer som ei teneste, side om side med eit integrasjonspunkt (også JAR). Den fungerar i grove trekk slik:

 1. Samanliknar gjeldande integrasjonspunkt-versjon mot siste tilgjengelege versjon hjå Digdir.
 2. Dersom det er ein nyare versjon tilgjengeleg, vert denne lasta ned til klienten.
 3. Gjeldande integrasjonspunkt vert forsøkt oppdatert til den nedlasta versjonen. Dersom den nye versjonen ikkje startar, rullar KOSMOS attende.

Om du har integrasjonspunktet frå før trenger du keystoren og integrasjonspunkt-local.properties fila. Eldre integrasjonspunkt-[versjon].jar filer treng du ikkje. Om du ikkje har integrasjonspunktet så må desse settast opp også, sjå integrasjonspunkt dokumentasjon.

Laste ned

Her kan du laste ned kosmos-1.2.0.jar

Signaturen finn du her

Funksjonalitet

KOSMOS køyrer periodiske sjekkar i rekkefølge beskriven her. Innstillinga kosmos.schedulerCronExpression avgjer kor ofte dette skjer.

 1. Finne noværande versjon av integrasjonspunktet.
 2. Finne siste versjon av integrasjonspunktet.
 3. Sjekk av versjon-kompabilitet.
 4. Nedlasting av siste lanserte versjon.
 5. Validere autentisitet på nedlasta versjon.
 6. Stopp av gammalt integrasjonspunkt.
 7. Oppstart av ny versjon.

Ein kan sjølv velge tidspunkt for når ny versjon skal starte opp. Standard verdiane er kl 05:30, 19:30 og 21:30.

Krav til integrasjonspunkt som skal verta oppdatert

Det anbefales å begynne med eit fungerande oppsett for integrasjonspunktet, men ved nyinstallasjon av både KOSMOS og integrasjonspunktet er det også mulig å bruke KOSMOS til å laste ned integrasjonspunktet for så å konfigurere både integrasjonspunkt og KOSMOS.

 • Alle nødvendige portopningar for integrasjonspunktet er satt opp i brannmur(ar) som beskytter dette. Sjå dokumentasjon. Om du allereie køyrer integrasjonspunktet er desse på plass og du treng ikkje åpne noko nytt for å bruke KOSMOS.
 • Følgande endepunkt må være internt eksponerte i integrasjonspunktet.
  1. Shutdown-endepunktet: /manage/shutdown. Dette gjer at KOSMOS kan stoppa integrasjonspunktet når ein ny versjon er tilgjengeleg.
  2. Info-endepunktet: /manage/info. For bestemming av inneværande versjon.
  3. Helse-endepunktet: /manage/health. For at KOSMOS skal kunna avgjera om applikasjonen køyrer eller ikkje.

Om du har skrudd desse av i integrasjonspunktet kan du skru det på ved denne propertyen management.endpoints.enabled-by-default=true


Installasjon

Før KOSMOS kan automatisk laste ned ny versjon og oppdatere ditt køyrande integrasjonspunkt må den setjast opp ved å konfigurere properties og velge ein katalog det skal køyre frå.

Det er anbefalt (minst konfigurasjon) å køyre både integrasjonspunkt.jar og kosmos.jar frå samme katalog, om ønska køyre frå forskjellige katalog sjå her.

 1. Legg inn jar-fila og kosmos-local.properties i ønska katalog.
 2. Sett opp naudsynte konfigurasjonar i kosmos-local.properties. Sjå under.
 3. Laste ned Digdir sin offentlege nøkkel og lagre valgt katalog.

Konfigurere properties fil

Åpne kosmos-local.properties i katalogen du skal køyre .jar fila frå sett inn følgande properties.

# Replace hosts and ports of URL with the location
# of your integrasjonspunkt.
kosmos.integrasjonspunkt.baseURL=http://localhost:9093

# Your organisationnumber. Should be the same as in integrasjonspunkt-local.properties
difi.move.org.number=

# E-mail is optional. Please specify these properties 
# to receive e-mails when KOSMOS updates the integrasjonspunkt-application.
kosmos.mail.recipient=someone@yourdomain.no
kosmos.mail.from=noreply@yourdomain.no

spring.mail.host=smtp.yourdomain.no
spring.mail.port=<set-your-port-here>

# Digitaliseringsdirektoratet public key paths. i.e: file:keyname.asc
kosmos.verification.publicKeyPaths[0]=file:eformidling-key.asc

Last ned properties-fila her

Setje tidspunkt for oppdatering

Valgfritt

Ein kan setje tidspunkt for kortid applikasjonen vil forsøke å oppdatere integrasjonspunktet om ein ikkje ynskjer å benytte standard-verdiane.

Her er nokre døme som viser korleis ein kan styre tidspunkt for oppdatering.

#Standard verdi: Sjekkar etter oppdatering mandag-fredag kl 05:30, 19:30 og 21:30.
kosmos.schedulerCronExpression=0 30 5,19,21 * * MON-FRI

#Sjekkar etter oppdatering kvar dag kl 06:00.
kosmos.schedulerCronExpression=0 0 6 * * ?

#Sjekkar etter oppdatering kvar dag kl 23:15.
kosmos.schedulerCronExpression=0 15 23 ? * *

#Sjekkar etter oppdatering kvar laurdag og søndag kl 12:00.
kosmos.schedulerCronExpression=0 0 12 ? * SAT,SUN

#Sjekkar etter oppdatering kvart tredje minutt kvar time.
kosmos.schedulerCronExpression=0 0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 * ? * *

Blokkere versjonar

Det finnes funksjonalitet for å la applikasjonen blokkliste versjonar om den ikkje er godkjend eller klarer starte. Standard verdien til denne er false, men kan aktivere ved å endre properties. Det kan være fornuftig å bruke om ein ynskjer hyppig polling på kor ofte applikasjonen skal sjekke etter ny versjon.

kosmos.blocklist.enabled=true

Ein kan fjerne ein blokklista versjon ved å slette den frå katalogen. Filnamn er til dømes integrasjonspunkt-versjonsnr.blocklisted. Denne har standard levetid på 2 timar om aktivert, så etter levetid er utløpt vil applikasjonen fjerne den og forsøke å oppdatere igjen ved neste schedulerte tidspunkt.

Verifisere sertifikatet

Når Digitaliseringsdirektoratet publiserer eit nytt integrasjonspunkt vil dette være signert med vår privat nøkkel. For å verifisere denne signaturen kan du laste ned vår offentlege nøkkel og sjekke om fingeravtrykket på signaturen er likt som nøkkelen. Det er viktig å verifisere signatur på kosmos.jar, og dersom ein velger å laste ned integrasjonspunktet manuelt er det viktig å verifisere denne .jar fila også. Om du allereie har ein køyrande versjon av integrasjonspunktet som er tidlegare enn 2.2.1 så vil ikkje den være signert.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGB+plUBEAC1kbZMrCUXorAHiUxOfatbwkY0oANS9cLF3dRyWhfIFbkv+rxs
R/5EMo3wNEfpNQ76bNxRvprQWOGmqg30DVfAomGhO2j2o7gmZPcPvcDEokz+rEqt
enVkqdizc5ABWQHvtX42Cl+9G1iYXV9u5m4ET9HGb2nCqvi4gb0l7751Hv9Y2RAC
YHAYJhYpnA3WokZEUxIf1SmvjhYj5tWxOYFr5Tj2N5VIXY19bz4pdppGWsT9gB6+
5jIKNWWEwNE6LyjA9YkT+C6cITcL7x2Ad1tvUfMJEBE7Ib45TGc1BS4QbWnC7Fw0
G09Kbp4ZJ9vOhysWquT1pVsKeIP1Hrc63XiS3hXf5hlJzqdTaswSNk0jSeGcETRR
pu6CueiewF2LNUm49iO3r3rPcAKPeokYLFc4/tbCADXSom8pq2fpgqBUvvfRPFy3
QB7Imn4/Robqw0K2mlguACv1tz2z0+Ygn39nmXIyUzJUJ0p694l/O5wmeukSc5r8
Dc83GUJOCIxMapuVgib9qYVh8QMVbmy0XUjyZDw7Gsw112fPfsCG4FXcqUAVcNeT
ERgfzdowPY2LU+TCpONYRy6CgBdKqJQU9FYeMvZAEiMzMmC7mzinCXPOpujNfthD
YllEAY+aZt4b2pfvwLk1TZefNOQTbzShjfwNLiy7UwmYS0QueN46YdHi6wARAQAB
tHpLb2Rlc2lnbmVyaW5nIGVGb3JtaWRsaW5nIChEaWdpdGFsaXNlcmluZ3NkaXJl
a3RvcmF0ZXRzIG7DuGtrZWwgZm9yIGtvZGVzaWduZXJpbmcgZm9yIGVGb3JtaWRs
aW5nKSA8c2VydmljZWRlc2tAZGlnZGlyLm5vPokCVAQTAQgAPhYhBK7yeqaUijhW
kyr5jspWQzk3U+zjBQJgfqZVAhsDBQkJZgGABQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4B
AheAAAoJEMpWQzk3U+zjoSkP/RXi6pXz/ZK5eP2aXcmGRuVKo3c6f15Zq2TW2yWH
Wqozpn1DXT/c5u40WjI7UYabHIJfQqzs4XD9qYFXrgb73zdu8cRkCz2FoBCrzfQB
3jtC16vyPfuCBzFWg1CQ9QB/y4XThSIXHiVyB/nLLecp+V3JXX7rgImAP9loFXg2
W/ifxtyuV9LX7c5wraZEI/tTYhGev6pS5OXuY5z2TEcJ6fodoEZujZXLnmDNZgFr
IKOU3IJOEBpP4zD11C/IKEbYv0J7zuET+mnArxma/9dym8OcBnNvYr8caOK6qa2v
y/Q5UnBLZNuydaDTl70qTWcuZRqobUqtaSvrtIopwTFhZXzQ3Y06Xpv7e21tq/ew
SNCA3DI7EA/hLlwwF9NEZTyGSez6TBGwjGgV8J/CyOLnuD5X9cqSIYFtjUtQQ3oM
KXv2Q+vELUHUBuNRhrZiUKITEB7ubJQuAjgGDTTJrXJDZRRiJ8eGP0dYj/GfNu8i
vi+E+ZL/cn6J48IIOLS7IZS/NqZjq0t48fBKcyisEzQdvji68GKOipv1vdxj9z1c
t4IBv4qlDXFQoCjh/aEM7n6xRFGYb9600xiSA1P45h2yBDiGUedwde2ai9OtVwar
j9yTMuCrbrLOdlG2cNrhnSJS48WrEbk1blsyJrH7zFvsxRj723HdXdtpB+c5OsYo
o1Dt
=QEfX
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Last ned offentleg nøkkel

Den offentlege nøkkelen vår har fingeravtrykket:

AEF2 7AA6 948A 3856 932A F98E CA56 4339 3753 ECE3

Vi anbefalar at ein sjølv gjer ein manuell sjekk etter byte av nøkkel for å verifisere at fingeravtrykket er korrekt. Om du har GnuPG installert kan du køyre denne one-lineren:

gpg --import-options show-only --import --fingerprint <path-to-downloaded-public-key-file>

Om du ikkje har GnuPG frå før eller ynskjer meir utdjupande forklaring om korleis sjekke fingeravtrykket: Sjå her

Starte som Windows-teneste

Vi har lagt opp til at KOSMOS kan køyrast som ei Windows-teneste vha jar-wrapperen https://github.com/kohsuke/winsw. Følg veiledninga og bruk konfigurasjonen under. Dette er same wrapper som vi har nytta for integrasjonspunktet og einnsyn før.

Køyrer du allereie integrasjonspunktet som ei teneste så må denne tenesta stoppes til fordel for KOSMOS slik at det er KOSMOS som styrer oppstart (inkl. ønska versjon) av integrasjonspunktet

Lagre konfigurasjonsfila fila som kosmos-service.xml og *winsw.exe* fila endrast til ```kosmos-service.exe```.

Om du har alt i samme katalog treng du kun endre versjonsnamnet “X.Y.Z” frå følgande konfigurasjon:

<service>
 
 <!-- ID of the service. It should be unique accross the Windows system-->
 <id>kosmossvc</id>
 <!-- Display name of the service -->
 <name>Kosmos Service</name>
 <!-- Service description -->
 <description>Keeps the integrasjonspunkt application up-to-date.</description>
 
 <!-- Path to the executable, which should be started -->
 <executable>java</executable>
  <arguments>-jar %BASE%\kosmos-X.Y.Z.jar --spring.profiles.active=production --spring.config.additional-location=file:%BASE%\integrasjonspunkt-local.properties</arguments>
 <logpath>%BASE%\kosmos-logs</logpath>
 
 <log mode="roll-by-size">
  <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
  <keepFiles>8</keepFiles>
 </log>
</service>

Last ned konfigurasjonsfila her

Merk: Visst du har mellomrom i mappenamn i stien bør du endre %BASE% til absolutt sti. Døme: C:\“kosmos app”\sti\til\her\kosmos.X.Y.Z.jar

Døme: No bør du ha desse filene i liggande i mappa.

Filer for å køyre applikasjon som Windows wrapper

Starte frå kommandolinja

For å starte frå kommandolinja kan du bruke følgande kommando:

I produksjon java -jar kosmos-x.y.z.jar --spring.profiles.active=production

I staging java -jar kosmos-x.y.z.jar --spring.profiles.active=staging

Starte i Linux

For å starte kan ein bruke samme kommando som over, men om ein ynskjer å starte KOSMOS som ei bakgrunnsteneste kan ein legge på ein ampersand på slutten av kommandoen. Her treng du sjølvsagt ikkje wrapper filene som vist på biletet over, men heller ha ein mappestruktur som liknar på dette:

Filer for å køyre applikasjon i linux

Døme: java -jar kosmos-x.y.z.jar --spring.profiles.active=staging &

Like etter at kommandoen er eksekvert vil du få returnert ein PID for prosessen. Denne kan nyttast om du treng å stoppe prosessen. Du vil også kunne finne den ved å bruke htop og sjå etter kommandoen, eller i top og stenge ned java prosessen. Integrasjonspunktet startar som eigen Java-prosess.