Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Opprette brukere til eFormidling

Informasjon om hvordan man oppretter brukere for DPF, DPO og DPV

Det finnes forskjellige brukere

DPO og DPV har hver sin egen bruker. DPF har to, både for SvarInn og SvarUt.

Opprette DPO-bruker (Altinn formidlingstjeneste)

(Gjelder bare for digital post til offentlige virksomheter) Integrasjonspunktet kjører som datasystem mot Altinn’s meldingsformidler. Integrasjonspunktet må registeres som et datasystem AltInn’s portal. Informasjon om hvordan dette gjøres finnes her. En person som representerer virksomheten må logge inn på Altinn for å gjøre dette.

Når du oppretter datasystemet er det viktig at det gjøres av person som kan representere virksomheten. Hvordan man representerer virksomheten kan du lese her.

Under opprettelse av datasystem velger du passord og får tildelt brukerid (ID), disse skal senere brukes i properties filen som beskrives lenger nede. Dette er propertyene difi.move.dpo.username= og difi.move.dpo.password=.

Eksempel

Du kan gi datasystemet akkurat det navnet du ønsker. Vi har valgt å kalle den “move”. Kall den gjerne eformidling_dittOrganisasjonsnummer eller annet valgfritt navn.

I nedtrekksmenyen velger du “Formidling”

Id’en du får er brukernavnet som skal inn i integrasjonspunkt-local.properties. Passordet du velger skal også inn i denne filen. Dette gjelder DPO.

Registrere datasystem:


Datasystem registrert:


Informasjon om hvordan du logger på Altinn portal finner du https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/.


Opprette DPF brukere (SvarInn og SvarUt)

Når beskrivelsen under er utført må brukernamn/passord for både SvarUt og SvarInn legges inn i integrasjonspunkt-local.properties. I tillegg til alt som er beskrevet i tabellen her under “Spesifikk for Digital post til kommuner (DPF)”.

Se Samarbeidsportalen for alt om avtaler, begrunnelser, sammenhenger og lignende ikke teknisk. Avtaler må være på plass før en begynner å konfigurere

Konfigurering av KS SvarUt-forvaltning(avsender)

Forvaltningsgrensesnittet som administrator får tilgang til (informeres om av KS) er laget for kommuner og andre som tar i bruk alle funksjonene i SvarUt og SvarInn.

KS vil sende påloggingsadresse til administrator etter at virksomheten er opprettet som bruker. Etter pålogging har administrator forskjellige valg:

bilde1

Alle eksemplene og skjermbildene er hentet fra oppsettet til FM Nordland. Det gjelder tilsvarende for din virksomhet – bare med deres eget navn og organisasjonsnummer. Det er bare opplysninger som nevnes heretter må utfylles i konfigureringen.


  1. Start med «konfigurasjon» (konfigurerer SvarUt-funksjonene)

Klikk på «overordnet organisasjon» og legg inn fakturaopplysninger:

bilde2

Klikk så på «underordnet» organisasjonsnivå

Menypunktene du ser markert med grønn hake skal du klikke deg gjennom og fylle ut. I dette tilfellet er brukernamnet for svarut brukeren vist venstre side av skjermbildet, altså “fm_nordland”. Feks: difi.move.fiks.ut.username=fm_nordland.

bilde3

ReturAdresse/forside

Legg inn organisasjonsnummer og adresse. Forsidetekst må ikke fylles ut.

Altinn

Velg «ingen varsling»

bilde4

Print

Velg «manuell print»

bilde5

Servicepassord

Dette er passord nr. 1 dere må notere dere. Passord generes ved å klikke på «generer nytt servicepassord». Pass på at du ikke endrer dette senere ved å klikke på «generer» på nytt!

bilde6

Tilganger

Her kan administrator legge til flere brukere som skal ha administratorrettigheter i SvarUt-forvaltning. Sett i så fall hake i alle tilganger.

bilde7

Dere ser bort fra punktene SDP, Edialog og Admin.


Konfigurering av SvarInn (mottakersystem)

Klikk på «mottakersystem» i menyen på toppen og så på organisasjonen din i menyen på venstre side

bilde8


Service

Dette er passord nr. 2 dere må notere dere. Passord generes ved å klikke på «generer nytt servicepassord». Pass på at du ikke endrer dette senere ved å klikke på «generer» på nytt!

Offentlig nøkkel / virksomhetssertifikat

Her må en også laste opp den offentlige-nøkkelen til et virksomhetssertifikatet, det kan godt være den samme som integrasjonspunktet bruker.

bilde9

Administrasjon

Dette feltet skal være utfylt på forhånd. Sjekk at e-postadressene er lagt inn rett. De brukes til varsel om driftsproblemer eller hvis KS vil varsle dere om noe de fanger opp som avvik.

bilde10

Tilganger

Også her kan det legges til andre brukere.

Organisasjoner

Her legger du inn organisasjonsnummer til virksomheten og eventuelle underenheter. Dette sørger for at elektronisk SvarUt-post sendt til organisasjonsnummer til en underenhet også blir importert til sak/arkiv systemet. Hvis man ikke gjør dette vil slik post fortsette å komme til Altinn. Oversikt over underenhetene og organisasjonsnumre finner du i Altinn.

Per i dag støtter ikke eFormidling forsendelser fra underenheter, kun til orgnummeret som er registrert i integrasjonspunktet. Så forsendelser til Svarinn på underorgnummer må hentes manuelt i Svarinn. Funksjonalitet for dette vil komme. Etter planen vil dette være første kvartal 2019.

Man må vente med å legge inn organisasjonsnumrene til konfigurasjon av integrasjonspunktet er utført, fordi SvarUt vil prøve å sende til integrasjonen når numrene er lagt inn. De kan bare legges inn av administrator som har gyldig post/arkiv-rolle for alle organisasjonsnumrene.

bilde11

Sjekke om DPF passord er riktig

Naviger til KS forsendelseservice. Her blir du bedt om brukernavn og passord. Tast inn brukernavn og det passordet dere mener å ha fått. Dersom det resulterer i at servicen igjen ber om brukernavn og passord, er passordet galt. Om dere har oppgitt riktig brukernavn og passord får dere en respons som kan variere litt fra nettleser til nettleser.

Opprette DPV bruker

Dette gjøres av Altinn etter atDigitaliseringsdirektoratet sender bestilling. For atDigitaliseringsdirektoratet skal sende bestillingen må kunden fylle ut et informasjonsskjema. Passord mottas på SMS.

Informasjonsskjema

Mer info