Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Kjøre integrasjonspunktet

Hvordan man kjører integrasjonspunktet.

Det finnes flere måter å kjøre integrasjonspunktet på. Den vi anbefaler for enkel start/stopp i tillegg til tilgangsstyring er å installere integrasjonspunktet som en tjeneste. Her vil vi vise tre forskjellige måter å kjøre integrasjonspunktet på.

Alt 1: Kjøre integrasjonspunktet som en tjeneste

Integrasjonspunktet kan også installeres som en tjeneste på server. For å gjøre dette kan en laste ned en tredjepartsprogramvare og sette opp en egen liten config-fil.

Dokumentasjonen på programvaren du trenger ligger på github. Du trenger to filer: .exe -filen fra dette programmet og en egen .xml-fil for å fortelle .exe -filen hvilke innstillinger som skal brukes. Dette er samme konseptet som einnsyn-klient installasjonen er basert på.

 1. Last ned Winsw.exe her. Mer informasjon om hvilken versjon du skal velge står her: Supported .NET versions. Om du er usikker på hvilken .NET versjon du har, les her
 2. Last ned konfigurasjonsfila vår for testmiljø eller produksjonsmiljø
 3. Endre navn på .exe fila og xml-filene til de navnene du ønsker. For eksempel integrasjonspunkt-service.exe og integrasjonspunkt-service.xml. (begge må ha samme navn)
 4. Legg begge disse filene i integrasjonspunktmappa di.
 5. Endre versjonsnummeret på integrasjonspunkt-%versjonsnr%.jar til å være lik din versjon
  • For å installere tjenesten gjør du følgende:
   • åpne kommandovindu som administrator og naviger til integrasjonspunktmappa. Feks cd c:\integrasjonspunkt. Kjør så følgende kommando
    integrasjonspunkt-service.exe install
    integrasjonspunkt-service.exe start
    

I denne config-fila er det lagt inn automatisk loggrotering ved 10MB størrelse og 8 filer vil bli beholdt. Dette kan endres til ønsket størrelse ved å endre <sizeThreshold>variabelen. Om du ikke ønsker loggrotering kan du fjerne hele <logmode> fra integrasjonspunkt-service.xml

Loggene for denne tjenesten vil i utgangspunktet bli skrevet til feks c:\integrasjonspunkt\integrasjonspunkt-logs og filen integrasjonspunkt-service.out. Innholdet i denne er veldig likt innholdet i application.log filen.

Kjøre med lavest mulige rettigheter

Vi anbefaler å kjøre integrasjonspunktet med en minste rettighetsbruker. For å endre hvilken bruker som kjører tjenesten ved å høyreklikke på den, velge “properties” og så velge “logg på” fanen. Hvordan opprette en minste rettighetsbruker.

Reinstallasjon av tjenesten

Om du gjør endringer i ip-service.xml filen så må du reinstallere tjenesten. Det betyr at all oppgradering til ny versjon krever en reinstallasjon av tjenesten. Det gjør du ved å åpne kommandovindu som administrator og navigere til integrasjonspunktmappa. Kjør så følgende kommandoer.

integrasjonspunkt-service.exe stop
integrasjonspunkt-service.exe uninstall
integrasjonspunkt-service.exe install
integrasjonspunkt-service.exe start

Da er tjenesten reinstallert og restartet.

Alt 2: Kjøre Integrasjonspunktet fra kommandovindu

Integrasjonspunktet startes fra kommandolinjen med følgende kommandoer for henholdsvis test og produksjon. For å starte integrasjonspunktet kreves visse minimum brukerrettigheter, les mer om dette her. Eller så kan en eventuelt starte kommandovinduet som administrator og dermed også ha rettigheter til å starte det.

TEST

java -jar -Dspring.profiles.active=staging integrasjonspunkt-[versjon].jar 

PROD

java -jar integrasjonspunkt-[versjon].jar 

Sjekk i nettleser når Integrasjonspunktet har startet, som gir response i form av en wsdl.

http://localhost:<port-til-integrasjonspunkt>/noarkExchange?wsdl

For å sjekke helse på integrasjonspunktet

http://localhost:<port-til-integrasjonspunkt>/manage/health

Merk: Om du kjører integrasjonspunktet fra kommandolinjen så må dette vinduet stå åpent. Eventuelt så kan du endre java -jar i kommandoen til javaw -jar. Da vil det kjøre uten kommandovinduet, men du vil måtte lukke det ved å finner prosessen i task manager / oppgavebehandling og stoppe den der.

Alt 3: Kjøre via task scheduler med minste rettigheter

Når en skal starte integrasjonspunktet så kreves det visse rettigheter på denne brukeren for at programmet skal kunne fungere.

Opprette Lokal bruker type user:

%servernavn%\integrasjonspunkt

Sette rettar for brukar i local security policy (deaktivere påloggingsmulighet):

 • Deny log on locally
 • Deny log on thru remote desktop service
 • Deny access to this computer from the network
 • Log on as a batch job (for å kunne kjøre taskscheduler)

Bruker må ha tilgang på mappen der integrasjonspunktfilene ligger

Egenskaper på mappen

 • Security:
  • Legg til integrasjonspunkt brukeren med modify rettigheter

Bruker må ha modify tilgang på Windows EventLog

Registry Editor

 • Permissions på HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog
 • Legg til integrasjonspunkt brukeren med modify rettigheter på Security “mappe”.

Kjøre kommandoen i “Task Scheduler”

general:

user: %servernavn%\integrasjonspunkt

 • Run whether user is logged on or not

Trigger:

 • At startup
  • Edit action
  • Program/script: JAVA
  • add argument (optional):
   • -jar integrasjonspunkt-%versjonsnr%.jar
  • Start in (optional):
   • “disk:\mappenavn» til integrasjonspunktet”

Taskscheduler

Merk: om du skal starte integrasjonspunktet i staging-miljø må du bruke følgende argument i stedet: -jar -Dspring.profiles.active=staging integrasjonspunkt-%versjonsnr%.jar