Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Oppgradere integrasjonspunktet til ny versjon

Hvordan man oppgraderer integrasjonspunktet til ny versjon.

Oppgradere integrasjonspunktet

Nyeste versjon av integrasjonspunktet lastes ned her

Hva må gjøres?

Vi anbefaler å ta backup av integrasjonspunkt-mappen før du begynner.

 1. Stopp integrasjonspunktet.
 2. Last ned nytt integrasjonspunkt og legg integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen inn i mappen med det gamle integrasjonspunktet. (Egen framgangsmåte ved docker image)
 3. Oppdater versjonsnummer i din tjeneste (xml-fil), scheduled task eller kommando i konsollvindu. Se lenger nede på siden for mer informasjon.
 4. Start integrasjonspunktet.

Den 23. september 2019 ble den første versjonen av integrasjonspunktet med eFormidling 2. tilgjengeliggjort0. Ny generasjon 2.0.X av integrasjonspunktet inneholder vesentlige endringer. Eldre versjoner enn 2.0.X av integrasjonspunktet fungerer ikke etter mandag 23. september 2019. Vi anbefaler å oppgradere integrasjonspunktet til den nyeste versjonen


Under har du tre alternative måter for å kjøre integrasjonspunktet.

Alternativ 1: Reinstallere en integrasjonspunkt tjeneste

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Om du har integrasjonspunkt installert som en tjeneste så må du endre versjonsnummer i integrasjonspunkt-service.xml-filen og dermed reinstallere tjenesten.

I integrasjonspunkt-service.xml-filen er det denne linjen som må oppdateres med korrekt(nytt) versjonsnummer: <argument>integrasjonspunkt-2.0.X.jar</argument>.

Når du gjør endringer i versjon / integrasjonspunkt-service.xml fil så må du reinstallere tjenesten. Det gjør du ved å åpne kommandovindu som administrator og navigere til integrasjonspunktmappa. Kjør så følgende kommandoer.

integrasjonspunkt-service.exe stop
integrasjonspunkt-service.exe uninstall
integrasjonspunkt-service.exe install
integrasjonspunkt-service.exe start

Da er tjenesten reinstallert og restartet.


Alternativ 2: oppgradere integrasjonspunkt som er kjørt fra kommandovindu

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Dermed må du bytte ut versjonsnummeret i din oppstartskommando.

TEST

java -jar -Dspring.profiles.active=staging integrasjonspunkt-[versjon].jar 

PROD

java -jar integrasjonspunkt-[versjon].jar

Alternativ 3: Oppgradere integrasjonspunkt som kjører via task scheduler

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Dermed må du bytte ut versjonsnummeret i din task. Under argument (optional)

Trigger:

 • At startup
  • Edit action
  • Program/script: JAVA
  • add argument (optional):
   • -jar integrasjonspunkt-%versjonsnr%.jar
  • Start in (optional):
   • “disk:\mappenavn» til integrasjonspunktet”

Sjekk status på Integrasjonspunktet

Sjekk i nettleser når Integrasjonspunktet har startet, som gir response i form av en wsdl.

http://localhost:<port-til-integrasjonspunkt>/noarkExchange?wsdl

Sjekk helsestatus på Integrasjonspunktet:

http://localhost:<port-til-integrasjonspunkt>/manage/health