Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Forutsetninger for installasjon

Forutsetninger for installasjon

Einnsyn er en prosess der statlige virksomheter gjør metadata for korrespondanse tilgjengelig for offentligheten. Integrasjonspunktet fungerer som et bindeledd mellom eInnsyn-klient brukt av arkivarene og det sentrale eInnsyn-systemet.

For å sette opp integrasjonspunktet til å støtte eInnsyn, må du gjøre følgende:

Dette gjør du før installasjon av Integrasjonspunktet

 • Tilgjengelig minne må være minimum 1GB for eInnsyn og minimum 2GB for eFormidling. Les mer om minne her.
 • Nødvendige brannmuråpninger
 • Java 8 X med JCE installert (JDK)
 • Virksomhetssertifikat utstedt av Buypass eller Commfides. Les mer
 • Tips: Installer integrasjonspunktet og eInnsyn-klient på samme server.

Tidssynkronisering

Bekreftelse på at bruker er autentisert sendes fra OIDC til ditt integrasjonspunkt i form av en Json Web Token (JWT). En JWT inneholder tidsstempel som angir hvor lenge den er gyldig. Det er derfor viktig at alle servere som kommuniserer via integrasjonspunktet har synkroniserte klokker. OIDC bruker NTP (”network time protocol”) for synkronisering, tidskilden er GPS-basert. Det er videre viktig at alle servere i Circle of Trust er justert korrekt for tidssone og sommertid. (CET / CEST i Norge). Du kan sjekke din klokke her

For mer informasjon om Network Time Protocol. Tjenesteleverandør velger selv tidskilde, denne bør være lokalisert internt i datasenteret.

Brannmuråpninger

Oversikt over nødvendige brannmuråpninger. Noen gjelder bare bestemte bruksområder (meldingstyper) i eFormidling.

Brannmuråpninger i testmiljø

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
qa-meldingsutveksling.difi.no 51.144.60.111
51.105.206.80
443 Alle eFormidling, diverse tjenester, adresseoppslag m.m.  
qa-stream-meldingsutveksling.difi.no 40.74.39.255 443 Alle eFormidling, logging  
oidc-ver1.difi.no 146.192.252.121 443 Alle ID-porten oidc-provider, verifikasjon 1-miljøet utgående
oidc-ver2.difi.no 146.192.252.152 443 Alle ID-porten oidc-provider, verifikasjon 2-miljøet utgående
ver1.maskinporten.no 146.192.252.118 443 Alle Maskinporten utgående
ver2.maskinporten.no 139.105.36.128/27
139.105.36.132
443 Alle Maskinporten, ny adresse f.o.m ca 01.09.2022 utgående
efm-dpe-qa.servicebus.windows.net 13.74.107.66
13.69.227.68
52.138.226.67
443 DPE Azure Service Bus, HTTP/REST API  
efm-dpe-qa.servicebus.windows.net 13.74.107.66
13.69.227.68
52.138.226.67
5671 DPE Azure Service Bus, AMQP med TLS  
altinn.no 89.250.123.0 443 DPO Altinn formidlingstjeneste  
tt02.altinn.no 89.250.123.40 443 DPV Altinn formidlingstjeneste  
qaoffentlig.meldingsformidler.digipost.no 51.105.206.80/28 443 DPI Meldingsformidler for DPI-meldinger  
srest.qa.dataplatfor.ms 51.120.49.231 443 DPI For ny transportinfrastruktur i Digital postkasse, rest-endepunkt aksesspunkt i hjørne 2  

Brannmuråpninger i produksjon

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
meldingsutveksling.difi.no 51.144.60.163 443 Alle eFormidling, diverse tjenester, adresseoppslag m.m.  
stream-meldingsutveksling.difi.no 40.74.39.254 443 Alle eFormidling, logging  
oidc.difi.no 146.192.252.54 443 Alle ID-porten oidc-provider  
maskinporten.no 146.192.252.50 443 Alle Maskinporten  
efm-dpe-prod.servicebus.windows.net 13.74.107.66
13.69.227.68
52.138.226.67
443 DPE Azure Service Bus, HTTP/REST API  
efm-dpe-prod.servicebus.windows.net 13.74.107.66
13.69.227.68
52.138.226.67
5671 DPE Azure Service Bus, AMQP med TLS  
altinn.no 89.250.123.0 443 DPO/DPV Altinn formidlingstjeneste  
meldingsformidler.digipost.no 51.124.140.176/28 443 DPI Meldingsformidler for DPI-meldinger (16 adresser)  
srest.dataplatfor.ms 51.120.1.137 443 DPI For ny transportinfrastruktur i Digital postkasse, rest-endepunkt aksesspunkt i hjørne 2  
svarut.ks.no 137.221.25.66
137.221.28.66
443 DPF KS FIKS meldingformidler  

NB! Maskinporten.no adressa gjeld berre for dei som skal ta i bruk versjon 2.2.1 eller nyare!


Installere Java runtime environment (JDK)

Fra 01.01.19 vil Oracle Java være lisensbasert. Denne kan brukes, eller en kan bruke gratisalternativ som OpenJDK. Les mer

Integrasjonspunktet er en Java applikasjon og krever derfor at man har Java(JDK) kjøremiljø installert på serveren den skal kjøre. For å verifisere om java er installert og hvilken versjon kan du i et kommandolinjevindu bruke kommandoen

java -version

Integrasjonspunktet krever minimum versjon 1.8.0

OpenJDK Java 8 (gratis)

Digitaliseringsdirektoratet har valgt å bruke JDK 8 fra https://adooptium.net/ med HotSpot som JVM. Denne vil integrasjonspunktet støtte. Det finnes mange ulike tilbydere av OpenJDK for å laste ned en gratisversjon av Java. Her kan en velge den tilbyderen en selv ønsker, men versjon må være Java 8.

Installasjonsveiledning for OpenJDK finner du her https://adoptopenjdk.net/installation.html#x64_win-jdk . Om du bruker et annet OS enn Windows x64 bit kan du velge din platform inne på lenken.

NB! 32-bits Java kan skape utfordringer for minnebruken til integrasjonspunktet, så 64-bits er å foretrekke! NB2! Nedlasting via Firefox er ustabilt, så bruk en annen nettleser!

Oracle Java 8 (lisensbasert)

Dersom Java ikke er installert eller versjonen er for gammel, kan ny versjon lastes ned her og installeres. Denne vil integrasjonspunktet støtte.

NB! Husk å installere 64-bit Java om du har 64-bit operativsystem!

Installere Java Cryptography Extension (JCE)

Bruker du ny versjon av Java, må ny JCE installeres. Last ned JCE fra Oracles sider

Det er ikke noen enkel måte å sjekke om Java Cryptography Extension er installert. Ofte kan det enkleste være å bare laste ned og installere JCE, men en du ønsker å sjekke, kan du gå til mappen $JAVA_HOME/jre/lib/security og sjekke om filene US_export_policy.jar og local_policy.jar har nyere dato enn øvrige filer. Hvis datoen er lik, må du installere JCE. Dersom JCE mangler vil integrasjonspunket stoppe under oppstart og skrive loggmelding om manglende JCE. På nyere Java versjoner må en legge JCE-filene inn i både $JAVA_HOME/jre/lib/security/unlimited og $JAVA_HOME/jre/lib/security/limited.

Virksomhetssertifikat

 • NB! Testmiljø krever test virksomhetssertifikat. Produksjonsertifikat vil ikke virke i testmiljø
 • NB2! Produksjonsmiljøet krever virksomhetssertifikat for produksjon.
 • NB3! Bruk sertifikatet merkt som Autentiseringssertifikatet

Å gjøre:

 1. Anskaffe virksomhetssertifikat
 2. Legge sertifikat i Java Key Store.
 3. Sende public delen av sertifikatet i .cer eller .crt format til Digitaliseringsdirektoratet servicedesk@digdir.no

Hvordan?

VEILEDNING: Les alt om håndtering av virksomhetssertifikat her

Integrasjonspunktet bruker virksomhetssertifikat til kryptering og signering av meldinger som går mellom integrasjonpunkter. Virksomhetssertifikat som kan benyttes leveres av Commfides og Buypass