Hjem  >  idporten  >  saml

Funksjonell beskrivelse

Funksjonell beskrivelse - Oversikt over de funksjoner som ID-porten tilbyr som tjenesteleverandør

Introduksjon

Denne siden gir en oversikt over de funksjoner som ID-porten tilbyr som tjenesteleverandør.

Per i dag inneholder ID-porten kun funksjonalitet for autentisering

Aktører

Dette kapittelet beskriver roller og ansvar knyttet til den tekniske integrasjonen mot ID-porten. Kapittelet er et tillegg til bruksvilkårene som i større grad omhandler det avtalemessige mellom Digitaliseringsdirektoratet og tjenesteeierne.

Aktører Beskrivelse
Sluttbruker Innbygger med eID
ID-porten ID-porten er et tillitsanker for offentlige virksomheter. ID-porten knytter de offentlige virksomhetene og e-ID-leverandørene sammen.
Tjenesteeier Offentlig virksomhet som har akseptert bruksvilkår
Tjenesteleverandør Leverandør som leverer tjenester til en offentlig virksomhet. Eller tjenesteeier som forvalter egen løsning
Kontakt- og reservasjonsregisteret Felleskomponent for sentral ajourhold av digital kontaktinformasjon (e-postadresse og mobilnummer) i offentlig sektor.
e-ID-leverandør En av de 4 e-ID-aktørene som er tilgjengelige i ID-porten: minID, Commfides, Buypass, BankID
MinID MinID er en e-ID på nivå 3, som tilbyr autentisering basert på engangskoder på sms eller pinkoder på brev.
Sertifikatutsteder Sertifikatutsteder som oppfyller kravene for virksomhetssertifikater i henhold til kravspesifikasjon PKI.
   

Autentiseringstjenester

ID-portens tjenestetilbud for autentisering kan funksjonelt oppsummeres slik:

Innlogging

Dette er en overordnet beskrivelse av innloggingstjenesten. For detaljer se Detaljert beskrivelse av teknisk løsning.

Protokoll

For integrasjon mot ID-porten benytter man protokollen SAML2. Kanalene som benyttes til utveksling av SAML2-meldinger, er en frontkanal som benytter brukerens nettleser via HTTP redirect, og en bak-kanal direkte mellom tjenesteleverandør og ID-porten over SOAP-protokollen.

Forklaring:

 1. Sluttbruker ønsker tilgang til en tjeneste hos tjenesteeier som krever at bruker er autentisert.
 2. Tjenesteleverandør oppretter en autentiseringsforespørsel som sendes til ID-porten.
 3. og 4 ID-porten gjennomfører innlogging med sluttbruker med valgt e-ID på tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 5- ID-porten sender et svar på autentiseringsforespørselen til tjenesteleverandør.
 4. Tjenesteleverandør sender en personopplysningsforespørsel til ID-porten.
 5. ID-porten leverer ut personopplysninger om sluttbruker.
 6. Sluttbruker får tilgang til ønsket tjeneste.

Autentiseringsforespørsel

Tjenesteleverandør kan sende en forespørsel om innlogging til ID-porten. Forespørselen kan inneholde følgende informasjon som vil styre innloggingen:

Parameter Beskrivelse Referanse
Autentiseringsnivå Styrer hvilke e-ID-er brukeren kan velge RequestedAuthnContext
Reautentisering Vil kreve at brukeren gjennomfører autentisering ForceAuthn
Språk Styrer hvilket språk ID-porten blir vist i Locale
OnBehalfOf Identiteten til tjenesteeieren som innloggingen gjøres på vegne av onBehalfof

Svaret tjenesteleverandøren får etter en autentisering er en referanse-id som kan brukes for å hente ut personinformasjon, vha en personopplysningsforespørsel

Personopplysningsforespørsel

Tjenesteleverandør skal etter vellykket autentisering hente ut personinformasjon om brukeren og autentiseringen. Hvilken informasjon som er tilgjengelig for tjenesteleverandør er dokumentert i ArtifactResponse Merk at det er mulig for tjenesteleverandør å spesifisere hvilke attributter de ønsker utlevert fra ID-porten om det ønskes.

Utlogging

Når en sluttbruker er ferdig hos en tjenesteeier skal han logge ut. Utloggingen skal skje etter følgende beskrivelse:

Forklaring:

 1. Bruker logger ut
 2. Tjenesteleverandør sender LogoutRequest til ID-porten via frontkanal (HTTP redirect via sluttbruker).
 3. ID-porten sender LogoutRequest via frontkanal til alle tjenesteleverandører der denne brukeren er pålogget.
 4. Alle tjenesteleverandører svarer på LogoutRequest med en LogoutResponse.
 5. ID-porten svarer på initial LogoutRequest, med en LogoutResponse.

Brukervennlighet

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en egen designguide for ID-porten. Denne inneholder tips om brukervennlighet, universell utforming og sikkerheten til brukerne av ID-porten, se ID-porten designguide (utdatert, lenken er fjernet)

Føderering

Dersom sluttbruker er innlogget hos tjenesteeier A og velger å gå videre til en tjenesteeier B uten å logge ut, vil bruker automatisk logges inn uten at bruker må autentisere seg på nytt. Det vil gjøres forespørsler mellom tjenesteeier B og ID-porten på samme måte som ved en normal innlogging. Forskjellen er kun at sluttbruker ikke opplever å få opp en autentiseringsdialog.

Sesjonstid

Tjenesteleverandør og ID-porten holder egne sesjoner mot sluttbruker som ikke er avhengig av hverandre. Digitaliseringsdirektoratet anbefaler at tjenesteleverandør bruker samme sesjonstider som ID-porten, Sesjonshåndtering for mer detaljer

Sesjonsoppgradering

Det er mulig for en sluttbruker å gjennomføre en autentisering på nivå 3 og seinere gå til en tjeneste som krever et høyere sikkerhetsnivå. I dette tilfellet vil ID-porten be brukeren om å oppgradere sikkerhetsnivå.

Kontakt- og Reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret er en felleskomponent i offentlig sektor for sentralt ajourhold av kontaktinformasjon for sluttbruker. ID-porten er integrert mot registrert og kan videreformidle informasjon fra registeret i forbindelse med en autentiseringsforespørsel. Dette er en tilleggstjeneste for ID-porten som kan bestilles av de tjenesteeiere som har tatt i bruk registeret., se Integrasjonsguide for Oppslagstjenesten.

Alternative innlogingsmetoder

ID-porten kan lenke til en URL som tilbyr innloggingsmetoder som tjenesteeier selv forvalter. Lenken vil bli vist når brukeren skal velge innlogging mellom de ulike eID-leverandørene.

Europeiske Brukere

Fra 15-09 releasen inkluderer ID-porten støtte for at europeiske brukere knyttet til EUs pilot-infrastruktur for autentisering, STORK, kan logge seg på norske tjenester. eIDAS-forordningen i EU åpner for at autentisering skal kunne skje på tvers av landegrenser fra 2018. Den tekniske løsningen vil på sikt bli oppgradert til eIDAS-profilen når denne er klar fra EU.

Tjenesteeiere som ønsker pålogging fra utenlandske brukere, må be spesielt om det på servicedesk@digdir.no, og implementere teknisk støtte for å håndtere de ulike SAML-attributt-kombinasjonene som de da kan møte.

En tjeneste kan velge å kun støtte pålogging fra europeisk brukere, eller å støtte både norske brukere og europeiske brukere. Ved å støtte begge brukergrupper, vil man kunne beholde single-signOn til andre norske tjenester som før.

For alle europeiske eID vil ID-porten forsøke å framskaffe et eventuelt norsk d-nummer/fødselsnummer fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Hvis et d-nummer ikke ble funnet, eller ved integrasjonsproblem mot DSF, vil ID-porten likevel fullføre autentiseringen. Dette betyr at fravær av D-nummer/fødselsnummer ikke entydig garanterer at personen ikke har fått tildelt d-nummer.

Videre lesing: Teknisk: innlogging