Endringslogg sentrale komponenter eFormidling

ServiceRegistry 2.1.0

25.11.2020

Endring: Versjonen inneholder to primærendringer:

  • Ny versjon av virksert klient som kun gjør CRL-validering (og ikke OCSP)
  • FIKS IO-integrasjon

FIKS IO-integrasjonen vil ligge latent til den faktisk skal taes i bruk. Denne har et eget administrasjonsAPI for å håndtere mapping mellom eFormidlingsprosesser og FIKS-protokoller. API’et er dokumentert her: https://difi.github.io/felleslosninger/sr_internal_restdocs.html

Detaljer

ServiceRegistry 2.0.8

01.07.2020

Sertifikat: Legge til rette for nytt sertifikat i Serviceregistry fra 1. september 2020. Sertifikatendringa krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.2 for å unngå å måtte restarte integrasjonspunktet etter endring til det nye sertifikatet i Serviceregistry.

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer

ServiceRegistry 2.0.6

05.03.2020

Bugfix DPI: Oppslag av personnummer for DPI via eFormidling feilet i 2.0.5. Feilretting.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.5

04.03.2020

Avtalt-melding: Støtte for avtalt-melding i eFormidling. Krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.0

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.4

28.01.2020

Detaljer