Korrespondansepartnavn

Term korrespondansepartnavn
Definisjon Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
Datatype string
Kilde NOARK 5
Kommentar Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400