Attributter i KRR

Her er en oversikt over attributtene som finnes i KRR sitt REST API og hvilken respons man kan forvente.

Attributtnavn Beskrivelse Mulige responser
personidentifikator Gyldig fødselsnummer eller D-nummer 01048800153
reservasjon Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a. JA, NEI
status Angir status for brukeren AKTIV, SLETTET, IKKE_REGISTRERT
varslingsstatus Tekstlig beskrivelse om bruker kan varsles eller ikke KAN_VARSLES, KAN_IKKE_VARSLES
epostadresse Epostadressen som innbygger har registrert i KRR Eks. 01012295312_test@minid.difi.no
epostadresse_oppdatert Sist gang epostadressen ble oppdatert Angis som dato og klokkeslett
epostadresse_sist_verifisert Sist gang epostadressen ble verifisert Angis som dato og klokkeslett
mobiltelefonnummer Mobilnummer som innbygger har registrert i KRR Mobilnummer
mobiltelefonnummer_oppdatert Sist gang mobilnummer ble oppdatert Angis som dato og klokkeslett
mobiltelefonnummer_sist_verifisert Sist gang mobilnummer ble verifisert Angis som dato og klokkeslett
postkasseadresse Unik adresse for en person sin postkasseadresse hos en postkasseleverandør. Eks. ola.nordmann#9YDT
postkasseleverandoeradresse Org.nummer til postkasseleverandør 984661185, 922020175
sertifikat personsertifikat for Digital Post X509Certificate
spraak Bruker sitt foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige nn, nb, en, se
spraak_oppdatert Sist gang språkvalg ble oppdatert Angis som dato og klokkeslett

Du kan finne et utvalg testbrukere på siden Testbrukere i KRR