Skjema

Sidne innholder JSON schema og XSD for DPI ved bruk av ny transportinfrastruktur

Forettningsmelding schema

C2 -> C3 XSD