REST-API for autorisasjoner i OIDC-provider

Innbygger sine autorisasjoner i ID-portens OIDC provider er tilgjengelig på et REST-api, for kundens egen oversikt. Typiske autorisasjoner er såkalte langt-levende innlogginger til mobil-apper.

Introduksjon

Enkelte av innbygger sine autorisasjoner i ID-porten OIDC provider er tilgjengelig på et enkelt REST-api.

Typiske autorisasjoner som er tilgjengelig over APIet er såkalte langt-levende innlogginger til mobil-apper, men teknisk er det slik at ethvert Oauth2 scope kan “tagges” for å synes på lista av scope-eier, og vil da bli tilgjengelig. Det gjøres ved å sette attributtet visibility lik PUBLIC til det aktuelle oauth2 scopet.

Kunden mottar opplysningene for å vise disse til innbygger i egne løsninger, og evt. gi innbygger anledning til å revokere en autorisasjonen. Et annet typisk bruksmønster er der innbygger tar kontakt med kundens brukerstøtte, som da trenger å fjerne en autorisasjon på vegne av innbyggeren.

Hvordan få tilgang ?

Denne tjenesten er en tilleggstjeneste i ID-porten. Se https://samarbeid.difi.no/difis-felleslosninger/tilleggstjenester-og-priser for generelle vilkår for tilleggstjenester.

Brukergrensesnitt

Innbyggere kan gå til https://brukerprofil.idporten.no/ for å se sin aktive innlogginger og autorisasjoner.

REST-grensesnittet

REST-grensesnittet er beskyttet med Oauth2 og er basert på at innkommende access token tilhører innlogget bruker, såkalt autentiseringsnær autorisasjon, kunden skal derfor ikke oppgi fødselsnummer selv.

Følgende Oauth2 scopes aksepteres av grensesnittet:

scope beskrivelse
idporten:authorizations.read Lese ut alle autorisasjoner som innlogget bruker har til mine tjenester
idporten:authorizations.revoke Som over, men får i tillegg mulighet til å slette en autorisasjon

Grensesnittet er dokumentert ihht OpenAPI her: https://api.idporten-ver2.difi.no/authorizations#swagger-ui.html.

URL til tjenesten:

Miljø URL
PROD https://api.idporten.difi.no/authorizations
VER1 https://api.idporten-ver1.difi.no/authorizations
VER2 https://api.idporten-ver2.difi.no/authorizations
YT2 https://api.idporten-yt2.difi.eon.no/authorizations

REST-grensesnittet tilbyr to hovedmetoder:

Hente innbyggers autorisasjoner

Dette kallet henter alle innbyggers synlige autorisasjoner til klienter (tjenester) som tilhører kundens organisasjonsnummer. Eksempel:

GET /authorizations
Authorization: Bearer xxxxx

[
  {
    "authorization_id": "oHZZlFkupHTerMfC6uyHPMHXF_stX7wFwFMvq4reaC4=",
    "client_id": "oidc_authorization_api_client_test",
    "client_name": "En eksempel-tjeneste hos Difi",
    "authorized_at": 1551358681942,
    "expires": 1581358681942,
    "scopes": [
      {
        "name": "idporten:authorizationstest.read",
        "description": "Hei, jeg er en synlig autorisasjon!"
      }
    ],
    "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36"
  }
]

Autorisasjonene kan tilhøre scopes som kunden selv eier, samt scopes som eies av en tredjepart.

Slette en autorisasjon

Normalt vil en kunde slette en autorisasjon ved at klienten som fikk utstedt det aktuelle tokenet kaller /revoke-endepunktet til ID-porten med tokenet (access eller fortrinnvis refresh) som skal slettes.

Dette API-kallet gir derimot kunden anledning til å revokere fra en annen klient enn den som fikk tokenet utdelt. Ved sletting av autorisasjon, blir alle tilhørende aktive access_token og refresh_token invalideret. (Merk at evt. allerede utstedte self-contained access_token fremdeles vil fremstå som gyldige, dersom de ikke valideres via nettverkskall mot ID-portens /tokeninfo-endepunkt).

DELETE /authorizations/{authorization_id}
Authorization: Bearer yyyyy

Bearer-tokenet i forespørselen må ha idporten:authorizations.revoke scope.

Revokasjonsliste

Endepunktet /revokelist gir oversikt over kva autorisasjoner som har blitt revokert den siste tida. Typisk bruk er klientar med mange langt-levande token der ein ynskjer å redusere antall kall mot /tokeninfo. Normal bruk av /tokeninfo er foretrukken for dei aller fleste. Endepunktet er åpent og krever ikkje autentisering.

URL til revokelist endepunktet: https://oidc.difi.no/idporten-oidc-provider/revokelist

GET /idporten-oidc-provider/revokelist?client_id=testklient
{
  "created": 1580303929800,
  "revoked_access_tokens": [
    {
      "expires": 1581306298998, 
      "revoked": 1580302929704, 
      "access_token_id": "gWbJcYm54F4Tf5-iQXVyyy1FHI2CnAlZPLx6ChvWnyu"
    },
    {
      "expires": 1581306299998, 
      "revoked": 1580302929707, 
      "access_token_id": "gWbJcYm54F4Tf5-iQXVyyy1FHI2CnAlZPLx625vWnop"
    }
  ]
}