• ASiC
    Associated Signature Container - Pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid
  • Avsender
    Den som er ansvarlig for innholdet i en digital forsendelse. I dette tilfellet DPI. Les mer
  • BCP
    Business Certificat Provider - Virksert 2.0
  • BestEdu
    Tjeneste for meldingsformidling mellom offentlig virksomheter. Mer informasjon her
  • DPE
    Digital post til eInnsyn - meldinger for publisering journal og og møtedata til eInnsyn, samt innsynsbegjæringer
  • DPF
    Digital post til fiks meldingsformidler - Meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler
  • DPI
    Digital post til inbygger - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse
  • DPO
    Digital post offentlig - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunket
  • DPV
    Digital post til virksomhet - Meldinger til en virksomhets postboks i Altinn
  • DigitalPostInfo
    Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding. Les mer
  • FIKS Meldingsformidler
    Løsning som formidler meldinger mellom avsender og mottaker
  • NextMove
    Neste generasjons grensesnitt for meldingsutveksling fra offentlig. Mer informasjon her
  • OIDC
    OpenId Connect. Mer informasjon her
  • PKI
    Public key infrastructure - Rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk
  • SBD
    Standard Business Document - GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst
  • SBDH
  • SR
    ServiceRegistry - Oppslagstjeneste brukt av integrasjonspunktet for adressering av meldinger
  • SvarInn
    Benyttes for innkommende post fra FIKS
  • SvarUt
    Tjenste for utgående post til FIKS
  • Test
    Tester ordlistefunksjonalitet
  • Virksert
    Tjeneste for distriubsjon offentlig nøkkel til virksomhetssertifikat