2019

Release Produksjonsetting Beskrivelse
19-01 OIDC 2019-01-22 API-basert selvbetjening av scopes, samt ytelseforbedringer.
19-03 OIDC 2019-03-19 Fjerne støtte for implisitt-flyt i OIDC
19-05 eIDAS 2019-05-07 Støtte for entydig gjenkjenning av europeiske brukere gjennom Modernisert Folkeregister
19-04 ID-porten 2019-06-06 Støtte for innloggingshistorikk og app-innlogginger med sentraisert revokasjon i ID-portens brukerprofil
19-06 OIDC 2019-06-11 Støtte for asymmetriske nøkler. Støtte for audience-begrensa token.
19-08 OIDC 2019-08-26 Lansering av Maskinporten etter vellukka pilot-periode. Lansering av web-basert sjølvbetjening på samarbeidsportalen.
19-09 OIDC 2019-10-03 Nytt access_token-format som støtter eOppslag-referansearkitekturen, samt muligheit for whitelisting av tilgang.
19-11 OIDC 2019-12-10 Siste release før jul etablerer Maskinporten som ei sjølvstendig teneste, og samstundes lanserer me i samarbeid med Altinn ein pilot der kunder kan delegering tildelte API-tilganger vidare til underleverandørar. For OIDC-provider inneheld releasen primært ein del ytelsesforbetringar.