2021

Release Produksjonsetting Beskrivelse
21-01 ID-porten Jan 26, 2021 Refaktorering av funksjonaliteten der innbygger bekrefter sin kontaktinfo ved innlogging. Forberedelser i ID-porten for å støtte app-innlogging med MinID.
21-02 OIDC Feb 9, 2021 SAML minnelekasje
21-05 OIDC May 19, 2021 Refresh-token støtte for public-klienter
21-06 ID-porten utland Jun 15, 2021 Ifbm korona-situasjonen er det behov for å etablere en innloggingsløsning til helsenorge.no for brukere som mangler F/D-nummer.
21-08 ID-porten Aug 25, 2021 Oppdatering av openam
21-08 Maskinporten Aug 29, 2021 Feilretting av en minnelekkasje og forbedret stabilitet i integrasjon mot Altinn
21-09 Maskinporten Sep 29, 2021 Støtte for SEID2-profilen for virksomhetssertifikater (dvs. kvalifiserte segl ihht eIDAS, innimellom kjent som såkalte “PSD2-sertifikater)
21-09 MinID Oct 12, 2021 Støtte for app-basert innlogging isteden for SMS. Refaktorering av MinID for å tilpasses ny systemarkitektur-prosjektet.
20-10 Ansattporten Oct 19, 2021 En første versjon av pilot for Ansattporten
21-11 ID-porten Nov 15, 2021 Overgang til OIDC mot eID-leverandørene ifbm nye leverandøravtaler
Backlog Q4 2021 Backlog inneheld utviklingstiltak som me ikkje har starta på enno.
Prosjekter Q4 2021 Denne “releasen” innheld større prosjekt og potensielle pilotar som me ynskjer å gjennomføre i 2020.