2021

Release Produksjonsetting Beskrivelse
21-01 ID-porten 2021-01-26 Refaktorering av funksjonaliteten der innbygger bekrefter sin kontaktinfo ved innlogging. Forberedelser i ID-porten for å støtte app-innlogging med MinID.
21-02 OIDC 2021-02-09 Forbetringar i /authorizations-APIet.
21-04 MinID 2021-04-20 Støtte for app-basert innlogging isteden for SMS. Refaktorering av MinID for å tilpasses ny systemarkitektur-prosjektet.
21-05 ID-porten 2021-05-04 Refaktorering av funksjonaliteten der innbygger bekrefter sin kontaktinfo ved innlogging.
Backlog 2021-12-31 Backlog inneheld utviklingstiltak som me ikkje har starta på enno.
Prosjekter 2021-12-31 Denne “releasen” innheld større prosjekt og potensielle pilotar som me ynskjer å gjennomføre i 2020.