reservasjon

Term reservasjon
Definisjon avgitt Forbehold i henhold til eForvaltningsforskriften
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a.
Gyldige verdier JA ; NEI
Standardverdi NEI

Xml eksempel

<ns2:reservasjon>JA</ns2:reservasjon>