Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

FysiskpostInfo

Term FysiskpostInfo
Definisjon Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
Kilde DIFI
Kommentar Dette er informasjon om den Digitalpostforsendelsen som vil bli brukt av Postkasseleverandør for å presentere og behandle den digitale posten. Den ikkeSensitiveTittelen vil bli brukt i dialogen med Innbygger dersom ikke Innbygger er autentisert på tilstrekkelig nivå. Den ikkeSensitiveTittelen vil også bli brukt i varsling til Innbygger. Når den digitale posten er dekryptert og innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå så vil Tittel i Manifest-filen brukes.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
mottaker 1..1 sdp:FysiskPostadresse
utskriftstype 1..1 xs:string
retur 1..1 sdp:FysiskPostRetur