Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

aapningskvittering

Term aapningskvittering
Definisjon Definerer behovet for Åpningskvittering
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Dersom Dataansvarlig ønsker å at Innbygger aktivt skal bli bedt om å sende tilbake en Åpningskvittering ved åpning av Digital Post kan det spesifiseres med dette attributtet. Verdien JA vil kreve at Innbygger samtykker til at kvittering blir sendt tilbake til Databehandler ved åpning av den digital posten
Gyldige verdier TRUE/FALSE
Standardverdi FALSE

Xml eksempel

<aapningskvittering>TRUE</aapningskvittering>