Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

konversasjonsId

Term konversasjonsId
Definisjon Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid. KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.

Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.