Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

postkasseleverandoerAdresse

Term postkasseleverandoerAdresse
Definisjon Adresse til en leverandør av Postkassetjeneste
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Dette er en unik adresse for en leverandør, enten en Postkasseleverandør eller Utskrifts- og forsendelsestjenesteleverandør. Adressen brukt for adressering er Organisasjonsnummeret for leverandører.

Xml eksempel

<ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>