sikkerhetsnivaa

Term sikkerhetsnivaa
Definisjon Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes
Datatype int
Kilde Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
Kommentar Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
Gyldige verdier 3 ; 4
Standardverdi 4

Xml eksempel

<sikkerhetsnivaa>3</sikkerhetsnivaa>