spraak

Term spraak
Definisjon Språkkode
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Språkkode angitt etter ISO 639-1

Eksempel

ISO 639-1 kode Språk
nb Bokmål
nn Nynorsk
se Samisk
en Engelsk