varslingsTekst

Term varslingsTekst
Definisjon Tekst til Innbygger. Brukt til å sende påminnelser/varslinger for å sikre at Innbygger skaffer seg tilgang til et tilknyttet dokument.
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar En tekst knyttet til en digital postforsendelse. Teksten legges med i varslinger/påminnelser til Innbygger. Teksten skal ikke inneholde personopplysninger eller sensitive opplysninger da varslene sendes ukryptert pr epost eller sms.
  • For epost varsel er maks tillatt med 500 tegn.
  • For sms varsel er maks tillatt med 160 tegn.

Attributter

Tittelen har et språkattributt som beskriver teksten. Språkattributtet kan brukes for å understøtte funksjoner som opplesing av tekst.

Identifikator Kardinalitet Datatype
lang 1..1 spraak

Xml eksempel

<varslingsTekst lang="no">Tilbud om bostøtte til din hybelkanin. Husk svarfrist på dette dokumentet er 24.12 2013.</varslingsTekst>