Hjem  >  ELMA

Status

Elma status

ELMA update 24.05.2024 (3.25.0)

Tasks

[MOVE-3827] Oppdatere Elma ihht. SMP 1.3 spesifikasjonen

ELMA update 08.02.2024 (3.24.0)

Tasks

[MOVE-3923] Oppgradering av rammeverk

ELMA update 30.01.2024 (3.23.1)

Bug fix

[MOVE-3924] Nedgradering av internt bibliotek som skapte utfordringar med sertifikat

ELMA update 04.01.2024 (3.23.0)

Tasks

Vedlikehald: Oppdatering av rammeverk og bibliotek

ELMA update 18.09.2023 (3.22.3)

Tasks

Vedlikehald: Oppdatering av rammeverk og bibliotek

ELMA update 22.08.2023 (3.21.1)

Tasks

Fjerna moglegheit for å registrera nye AS2-endepunkt

ELMA update 27.06.2023 (3.20.0)

Tasks

Forbedret monitorering, logging og intern statistikk for bruk til debugging

ELMA update 06.06.2023 (3.19.0)

Tasks

[MOVE-3297] Fjerne funksjonalitet for å opprette nye deltakarar med ICD 9908

ELMA update 10.05.2023 (3.17.1)

Bug fix

[MOVE-3318] Fjerna database-spørring som genererer mykje trafikk.

ELMA update 05.12.2022 (3.17.0)

Tasks

[MOVE-2904] Oppgradere til Peppol 2.4.0

ELMA update 04.10.2022 (3.16.2)

Bug fix

[MOVE-2952] Feilmelding ved henting av endringar vha. klient-bibliotek i organization-registry

ELMA update 13.09.2022 (3.16.1)

Bug fix

[MOVE-2930] Oppslag mot document-types-endepunktet i REST-API-et feilar

ELMA update 22.08.2022 (3.16.0)

Bug fix

[MOVE-2906] Feil lenke til ELMA-dokumentasjon
[MOVE-2905] ELMA - Feil ved visning av CertificateType
[MOVE-2882] SMP - Tom ServiceEndpointList ikke gyldig i følge XSD
[MOVE-2875] Oppdater nettsider som del av delta-oppdateringar

ELMA update 21.06.2022 (3.15.2)

Bug fix

[MOVE-2879] Kan ikke legge til endpoint

ELMA update 16.06.2022 (3.15.1)

Bug fix

[MOVE-2878] Feil ved forsøk på å legge inn nytt sertifikat

ELMA update 09.06.2022 (3.15.0)

[MOVE-2646]	Eksponera meir data for Peppol Directory
  • Generelle ytelsesforbedringer

ELMA update 03.05.2022 (3.14.5)

Bug fix

[MOVE-2818] Bug - SMPen viser metadata for skjulte prosesser.

ELMA update 11.03.2022 (3.14.1)

Tasks

[MOVE-2767] 	Forbetringar ifht. connection-timeout mot databasen

ELMA update 05.01.2022 (3.12.0)

Tasks

[MOVE-2624] - Som bruker ønsker jeg å kunne filtrere prosesslisten i elma-web
[MOVE-2621] - Som bruker av elma-web ønsker jeg at søket etter participant skal tåle at jeg har whitespace før eller etter det jeg søker
[MOVE-2620] - Som ServiceProvider ønsker jeg e-post dersom en organisasjon ikke kan registreres i SMLen fordi den allerede tilhører en annen SMP
[MOVE-2619] - Som bruker av elma-rest-api ønsker jeg at apiet skal tåle at jeg setter inn samme participant i parallel
[MOVE-1056] - Validering av kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)

ELMA update 01.12.2021 (3.11.1)

Tasks

[MOVE-2617] - ELMA - Opprettelse av participant kan medføre Organization med null som title
[MOVE-2498] - ELMA - Støtte for utvidet adressering

Elma update 16.09.2021 (3.10.0)

Tasks

[MOVE-2331] - SMP Redirection i ELMA

Elma update 21.06.2021 (3.9.0)

Tasks

[MOVE-2428] - ELMA - REST delete participant by uuid-identifier
[MOVE-2195]	- Avslutte støtte for nye svenske virksomheter i ELMA
[MOVE-2444] - ELMA - REST basic dokumentasjon

Bugs

[MOVE-2463] - ELMA - NullPointerException i Base.hashcode()
[MOVE-2442] - ELMA - Feil i OpenAPI-spesifikasjonen

Elma update 19.05.2021 (3.8.2)

Tasks

[MOVE-2385] - Som bruker av REST-APIet ønsker jeg OpenAPI spesifikasjoner
[MOVE-2384] - Som Admin vil jeg kunne vedlikeholde for fiktive BrReg organisasjoner i elma-web
[MOVE-2335] - Horisontal meny
[MOVE-2325] - Provider - Feilhåndtering

Bugs

[MOVE-2392] - XML feil i SMPen dersom kontaktopplysninger mangler på AccessPointProvider

Elma update 08.03.2021 (3.7.0)

Tasks

[MOVE-2297] - Improving Peppol Directory Synchronizer
[MOVE-2327] - Status PENDING in SML Queue and Peppol Directory Queue
[MOVE-2334] - Optional deletes for Peppol Directory Synchronizer