• ASiC
  Associated Signature Container - Pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid
 • Avsender
  Den som er ansvarlig for innholdet i en digital forsendelse. I dette tilfellet DPI. Les mer
 • BCP
  Business Certificat Provider - Virksert 2.0
 • DPE
  Digital post til eInnsyn - meldinger for publisering journal og og møtedata til eInnsyn, samt innsynsbegjæringer
 • DPF
  Digital post til fiks meldingsformidler - Meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler
 • DPI
  Digital post til inbygger - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse
 • DPO
  Digital post offentlig - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunket
 • DPV
  Digital post til virksomhet - Meldinger til en virksomhets postboks i Altinn
 • DigitalPostInfo
  Informasjon til Postkasseleverandør for å presentere og behandle en sikker digital post melding. Les mer
 • FIKS Meldingsformidler
  Løsning som formidler meldinger mellom avsender og mottaker
 • NextMove
  Neste generasjons grensesnitt for meldingsutveksling fra offentlig sektor. Mer informasjon her
 • OIDC
  OpenId Connect. Mer informasjon her
 • PKI
  Public key infrastructure - Rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk
 • SBD
  Standard Business Document - GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst
 • SBDH
 • SR
  ServiceRegistry - Oppslagstjeneste brukt av integrasjonspunktet for adressering av meldinger
 • SvarInn
  Benyttes for innkommende post fra FIKS
 • SvarUt
  Tjenste for utgående post til FIKS
 • Test
  Tester ordlistefunksjonalitet
 • Virksert
  Tjeneste for distriubsjon offentlig nøkkel til virksomhetssertifikat