Hjem  >  eInnsyn

Installasjonsguide for einnsyn-klienten

Dokumentasjon for einnsyn-klient

Nyeste versjon av einnsyn-klienten finner du her

Hvordan fungerer einnsyn-klienten

I de fleste tilfeller vil det være naturlig å sette opp både integrasjonspunktet og einnsyn-klient på samme server. Denne veiledningen tar utgangspunkt i det.

Integrasjonspunktet er kanalen til omverdenen og må ha portåpning igjennom brannmuren. Samtidig må både einnsyn-klient og integrasjonspunkt ligge innenfor brannmur siden kommunikasjon går ukryptert til einnsyn-klient og arkivsystemet. Integrasjonspunktet må også ha tilgang til arkivsystemet for å kunne fungere for alternativ 1, og i tilfeller der innholdsleverandør skal sende andre meldinger enn eInnsyn-meldinger.

eInnsyn-klienten kommuniserer over HTTP med integrasjonspunktet og trenger dermed tilgang til det. Siden innsynskrav blir sendt på e-post fra eInnsyn-klient til arkivsystem eller anna e-postboks trenger også klienten tilgang til en SMTP-server. Mer om dette her

Filkatalogen (inputDirectory) er grensesnittet for arkivar. eInnsyn-klienten må kunne overvåke og skrive til denne katalogen. Samtidig må arkivar ha tilgang denne for å kunne laste opp filer. Dette forbeholder at filene ligger på en server som både arkivar har tilgang til, og som kommunisere med de andre komponentene.

Installasjonsveiledning for integrasjonspunktet finner du her