Hjem  >  Kontaktregisteret

Om Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Registeret, og bruken av det, er hjemlet i eForvaltningsforskriften.

Registeret inneholder informasjon om:

  • innbyggere har reservert seg mot digital kommunikasjon mot det offentlige eller ikke
  • foretrukket e-postadresse, mobilnummer, språk/målform og sikker digital postkasse

Registrering og oppdatering av informasjonen ligger til de ulike registrene og er ikke en del av oppslagstjenesten.