Hjem  >  Kontaktregisteret

Hvordan få tilgang?

For å kunne ta i bruk Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) må du som kunde:

  • grunngi at bruken er i tråd med gjeldende “Retningslinjer for bruk av Kontakt- og reservasjonsregisteret”.
  • godkjenne bruksvilkår

Dersom kravene over er oppfylt vil du som kunde få tilgang til KRR.

Les mer om planleggingsfasen på Samarbeidsportalen.