Hjem  >  Kontaktregisteret

Opprette og sette opp klient

For å gjøre en forespørsel mot et eller flere av KRR sine endepunkt, må virksomheten sette opp en klient ved selvbetjening web eller selvbetjening api. Her beskriver vi hvordan du kan opprette klient ved selvbetjening web, men tilsvarende kan gjøres ved selvbetjenings api.

Registrer ny bruker på Min Side

Bruk av selvbetjening forutsetter at din virksomhet har fått tilgang til Samarbeidsportalen, og at du er registrert bruker. Registrer ny bruker på Min side.

Opprette klient

  • Logg inn på Min side og gå til “Integrasjoner” i høyremenyen.
  • Velg det miljøet du vil opprette klienten i.

For å opprette klient i produksjonsmiljøet, så må du få delegert rettigheter til dette i Altinn. Prosessen er beskrevet på Tilgang til produksjonsmiljø.

  • Velg “Ny integrasjon”.

Sette opp klient

a. Ved Oppslagstjenesten REST:

  • Velg “KRR” som “Difi-tjeneste”. Du vil da få automatisk tildelt de riktige scopene.

b. Ved Oppslag ved brukerinnlogging (brukerstyrt datadeling):

  • Velg “Api-klient” som “Difi-tjeneste”. Du må manuelt sette de riktige scopene: krr:user/kontaktinformasjon.read, openid, profile

    Lenke til mer detaljert beskrivelse av scopene.

  • Fullfør registreringen ved å trykke på “Opprett”.