Hjem  >  Kontaktregisteret

Lenketjenester

MinProfil - administrasjon av kontaktinfo

I MinProfil kan sluttbrukeren oppdatere sine kontaktopplysninger (mobilnummer, e-post, digital postkasse, reservasjon mot kommunikasjon på nett, språk/målform). Du som kunde (virksomhet) kan lenke til MinProfil i din tjeneste, for få oppdatert kontaktinfo til dine brukere:

Miljø Lenke (URL)
Test https://minprofil.test.kontaktregisteret.no/
Prod https://minprofil.kontaktregisteret.no/

Hvordan du som kunde kan sende sluttbrukeren tilbake til din tjeneste etter oppdatering av kontaktinfo i MinProfil, blir omtalt i avsnittet “gotoUrl” under.

Oppgradert tjeneste og ny URL for MinProfil

Tidligere kunne sluttbrukeren oppdatere sin kontaktinformasjon i tjenesten Brukerprofil (brukerprofil.difi.no/minprofil). Denne tjenesten er nå erstattet med MinProfil (se URLer i avsnittet over).

“gotoURL”

Etter at sluttbrukeren har oppdatert sine kontaktopplysninger i MinProfil, kan du som kunde (virksomhet) sende sluttbrukeren tilbake til din tjeneste. Dette skjer ved å ta i bruk tjenesten “gotoUrl”. For å kunne benytte denne tjenesten må din virksomhet sende inn gyldig URL til servicedesk@digdir.no. Merk innsendingen med «KRR – gotoUrl».

Ny request parameter

Tjenesten “gotoURL” har følgende http request parameter som kan benyttes:

request parameter beskrivelse
gotoUrl Lenke (URL) for tjenesten som sluttbruker skal bli sendt tilbake til

Merk!

  • request parameter er ikke påkrevd.
  • Dersom ingenting blir sendt inn blir tjenesten lenket til “Logg ut” i ID-porten.
  • Request parameter må URL-encodes.
  • Gammel request parameter “goto” er erstattet med “gotoUrl” (https://minprofil.kontaktregisteret.no/?gotoUrl=https://www.teneste.no)

Validering av gotoURL

Eksempelverdi: http://www.tjenesteeier.no/tjeneste-for-innsending-som-sluttbruker-var-i

Valideringsregler:

  • Gyldig URL med protokoll.
  • All input skal være lower case.

Tjeneste for reservasjon

Tjenesten har ingen spesielle input-parametere. Tjenesten finnes her:

  • http://www.norge.no