Hjem  >  Kontaktregisteret

Utfasede endepunkt og IP-adresser

Utfasede endepunkt

Oppslagstjenesten REST

miljø url
VER1 https://oidc-ver1.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/personer
VER2 https://oidc-ver2.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/personer
YT2 https://oidc-yt2.difi.eon.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/personer
PROD https://oidc.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/personer

Oppslag ved innlogget bruker

miljø url
VER1 https://oidc-ver1.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/person
YT2 https://oidc-yt2.difi.eon.no/kontaktinfo-oauth2-server/rest/v1/person

Utfasede IP-adresser

Produksjon

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
krr.digdir.no 146.192.252.54 443 Oppslagstjenesten KRR Utfaset 18.09.2023 utgående

Test

DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
krr-ver2.digdir 146.192.252.152 443 Oppslagstjenesten KRR Utfaset 18. august 2023 utgående
krr-ver1.digdir.no 146.192.252.121 443 Oppslagstjenesten KRR Utfaset 31.05.2023 utgående

Utfaset Swagger

miljø url
VER2 https://oidc-ver2.difi.no//kontaktinfo-oauth2-server/swagger-ui/index.html