Hjem  >  Kontaktregisteret

Overgang fra SOAP til REST

SOAP-grensesnittet til KRR blir faset ut 01.11.2022

I den forbindelse må alle som i dag bruker SOAP, sørge for å gå over til å bruke KRR sitt REST-API.

REST-API’et inneholder samme data og funksjonalitet som SOAP-grensesnittet, men kan i tillegg tilby selvbetjening for opprettelse og administrasjon av KRR-klienter.

Bakgrunn:

Det er flere grunner til at vi ønsker å fase ut SOAP grensesnittet.

 • Enklere å bruke og vedlikeholde
 • Bedre ytelse
 • REST er den foretrukne protokollen for WEB Service i dag i det offentlige
 • Støtte for flere dataformat bl.a. JSON
 • Å støtte både SOAP og REST gir utfordringer både med ressurser og kompetanse
 • Oppslag via SOAP er i dag tett integrert med ID-porten, REST går mot et API som er sikret med Maskinporten.

Hva må gjøres?

Her kommer litt informasjon om hva virksomhetene må gjøre for å komme seg over på REST-grensesnittet.

Opprette klient via selvbetjening

For å bruke selvbetjening så forutsetter det at din virksomhet har tilgang til Samarbeidsportalen. Opprett bruker med din jobb-adresse og gå til “Min profil” på https://samarbeid.digdir.no.

 1. Gå til “integrasjoner” i høyremenyen og velg det miljøet du vil opprette klienten i. (NB! For å opprette klient i produksjonsmiljøet, så må du få delegert rettigheter til dette i Altinn, fra din virksomhet. Prosessen er beskrevet på Tilgang til produksjonsmiljø.)

 2. Velg “Ny integrasjon”

 3. Velg “KRR” som “Difi-tjeneste”. Du vil da få tildelt de riktige scopene.

 4. Fullfør registreringen og trykk på “Opprett”.

 5. Ved opprettelse får du en klientID som må brukes i forespørselen mot Maskinporten.

Sette opp token-forespørsel mot Maskinporten

For å få et access_token til KRR sitt REST-API, må det sendes et JWT-grant til Maskinporten. Vi har en egen side som beskriver JWT grant.

Well-known endepunkter for Maskinporten

Sette opp forespørsel mot KRR sitt endepunkt

Se adressene til de forskjellige endepunktene og videre beskrivelse av hvordan kalle REST-API’et på Oppslagstjenesten REST.

Attributter og navn

Det er noe forskjell i navnene på attributtene i KRR fra SOAP til REST. For oversikt over attributtene kan du gå til Attributter i KRR.

Kontakt

Ved spørsmål eller behov for hjelp, kan dere kontakte oss på servicedesk@digdir.no.