Hjem  >  Kontaktregisteret

Integrasjonstype og scopes

Tillatte integrasjonstyper

Du må registrere integrasjonstype til klienten din i selvbetjeningsløsningen. Hvilken integrasjonstype du velger, vil legge føringer på hvilke scopes du kan bruke med klienten. En klient kan kun ha en integrasjonstype.

I KRR-sammenheng er følgende integrasjonstyper aktuelle:

Integrasjonstype Beskrivelse
api_klient ID-porten integrasjoner som skal hente data fra et tredjparts-API på vegne av innlogget bruker.
krr Kontaktregisteret (server-til-server)

Ved Oppslagstjenesten REST må du velge “KRR” som “Difi-tjeneste”. Du vil da få automatisk tildelt de riktige scopene. Ved Oppslag ved brukerinnlogging må du velge “Api-klient” som “Difi-tjeneste”. Deretter må du manuelt sette de riktige scopene: krr:user/kontaktinformasjon.read, openid, profile

Liste over aktuelle scopes for KRR

Scope Beskrivelse Tillatte integrasjonstyper
openid Trigger en OpenID Connect autentisering idporten, api_klient
profile Gir tilgang til /userinfo endepunktet idporten, api_klient
krr:global/* Scopes for global tilgang til krr krr,maskinporten
krr:user/* Scopes som gir krr data for innlogget bruker api_klient

Generelt må api-konsumenter spørre api-tilbyder (eier av scopet) om tilgang til å bruke deres scope. Les mer her om hvordan du som kunde kan få tilgang til scopene over.

Lenke til mer om scopes.

test