Hjem  >  Kontaktregisteret

KRR testbrukere

Her kan du finne testbrukere for KRR som innehar følgende variabler:

  • Med mobil, e-post og digital postkasse
  • Med mobil og e-post
  • Kun mobil
  • Kun e-post
  • Slettet fra KRR
  • Utgått på 18mnd regel
  • Reservert med digital postkasse
  • Reservert uten digital postkasse


Kort oppsummering av brukerene:

Fnr Reservert Status Varslingsstatus Mobil Epost Postkasse Språk Merknad
01048800153 NEI AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen
01066100746 NEI AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen
27129323960 - SLETTET KAN_IKKE_VARSLES - - - - Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister
27129323618 - SLETTET KAN_IKKE_VARSLES - - - - Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister
27129324592 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert med reservasjon
27129324401 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert med reservasjon
27129324169 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert
27129324088 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert
27129323537 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA - - - Kun mobil registrert
27129323456 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA - - - Kun mobil registrert
27129323375 NEI AKTIV KAN_VARSLES - JA - - Kun e-post registrert
27129323294 NEI AKTIV KAN_VARSLES - JA - - Kun e-post registrert
24079412372 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA Digipost - Digipost
11089499889 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA eBOKS - eBoks
24079412291 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES - JA - - Digipost med reservasjon ola.nordmann#40NU
29129319060 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - nn Språkvalg Nynorsk
29129318943 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - nb Språkvalg Bokmål
29129318862 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - en Språkvalg Engelsk
29129318781 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - se Språkvalg Samisk


For full oversikt over responsene kan du laste ned et excell-ark her: oppslagstjenesten_testdata_med_forventet_respons_0.xlsx