Hjem  >  Kontaktregisteret

KRR testbrukere

Utfasing av “vanlig” fødselsnummer

Som et ledd i å bedre informasjonssikkerhet og personvern, så vil Digdir fase ut bruk av fødselsnummer som følger vanlig syntaks. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette, men vi ber alle om å gå over til syntetiske fødselsnummer i testing.

Hva mener vi med syntetisk testbruker?

Syntetiske testbrukere har en personidentifikator der man har plusset på 80 på fødselsmåneden og kontrollsifferene er regnet ut i fra det.

For å finne brukere med slike fødselsnummer kan du se på listen vår litt lenger nede på denne siden. Der finner du testbrukere som har gitt egenskaper i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Om du ønsker testbrukere som også finnes i test-folkeregisteret, så kan du finne dette i Tenor testdatasøk.

Registrer/opprett testbruker i KRR

MinID testbrukar

Ved å opprette MinID bruker,vil brukeren samtidig bli registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR).

Framgangsmåte:

Testbrukar utanfor Tenor testdatabase

Ønsker du en testbruker som ikke finnes i Tenor, kan du f.eks bruke tjenesten til Norske testdata (Ekstern tjeneste).

Merk! For at disse skal kunne benyttes i ID-porten og KRR, må disse opprettes med +80 i månedsfeltet i fødselsnummeret.

Endre kontaktinformasjon på syntetisk testbruker i KRR

Det er mulig å endre kontaktinformasjon på syntetiske testbrukere ved å logge inn på MinProfil. For å endre kontaktinformasjon på syntetiske brukere, velg TestID som innloggingsmetode.KRR testbrukere med ulike attributter

Vi har et sett med “statiske” brukere. Disse testbrukerene finner du i tabellen i neste avsnitt og er testbrukere med syntetiske fødselsnummer (+80 i mnd). Testbrukerene innehar følgende attributter fra KRR som tilbakestilles hver lørdag:

  • Med mobil, e-post og digital postkasse
  • Med mobil og e-post
  • Kun mobil
  • Kun e-post
  • Slettet fra KRR
  • Utgått på 18mnd regel
  • Reservert med digital postkasse
  • Reservert uten digital postkasse

Syntetiske testbrukere (fra Tenor testbase)


Fnr Reservert Status Varslingsstatus Mobil Epost Postkasse Språk Merknad
11887197158 NEI AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen
30850649509 NEI AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen
17894199350 - SLETTET KAN_IKKE_VARSLES - - - - Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister
31855699330 - SLETTET KAN_IKKE_VARSLES - - - - Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister
04846697271 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert med reservasjon
29890749036 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert med reservasjon
11822648950 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert
06828498159 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - - Mobil og e-post registrert
23837998492 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA - - - Kun mobil registrert
25887098029 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA - - - Kun mobil registrert
12869699835 NEI AKTIV KAN_VARSLES - JA - - Kun e-post registrert
18868299939 NEI AKTIV KAN_VARSLES - JA - - Kun e-post registrert
22859197810 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA Digipost - Digipost
26826499361 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA eBOKS - eBoks
26866595592 JA AKTIV KAN_IKKE_VARSLES - JA - - Digipost med reservasjon ola.nordmann#40NU
18886799280 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - nn Språkvalg Nynorsk
16867096934 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - nb Språkvalg Bokmål
01814797763 NEI AKTIV KAN_VARSLES JA JA - en Språkvalg Engelsk

Ikke-syntetiske testbrukere (=vanlig fødselsnummer)

Denne listen er fjernet. Vennligst bruk syntetiske fødselsnummer.