Hjem  >  Kontaktregisteret

Attributter i KRR

Her er en oversikt over attributtene som finnes i KRR sitt REST API og hvilken respons man kan forvente.

Attributtnavn Beskrivelse Mulige responser
personidentifikator Gyldig fødselsnummer eller D-nummer 20914695016
reservasjon Reservasjon avgitt av person, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 15 a. JA, NEI
reservasjonstidspunkt Tidspunktet for når en person reserverte seg. Vises kun dersom brukeren er reservert. Eks. “2023-06-13T13:42:34+02”
reservasjon_oppdatert Tidspunkt for når reservasjonsstatusen ble oppdatert. Eks. “2023-06-13T13:42:34+02”
status Angir status for personen AKTIV, SLETTET, IKKE_REGISTRERT
varslingsstatus Tekstlig beskrivelse om person kan varsles eller ikke KAN_VARSLES, KAN_IKKE_VARSLES
epostadresse Epostadressen som person har registrert i KRR Eks. NULLstillt@default.digdir.no
epostadresse_oppdatert Sist gang epostadresse ble oppdatert av person. Ny eller endret epostadresse. Dato kan være mer enn 18 måneder tilbake i tid. Eks. 2023-08-05T10:45:15.768Z
epostadresse_sist_verifisert Sist gang epostadresse ble verifisert av person. Bekreftes av person minst to ganger i året. Eks. 2023-08-05T10:45:15.768Z
mobiltelefonnummer Mobilnummer som person har registrert i KRR Mobilnummer
mobiltelefonnummer_oppdatert Sist gang mobiltelefonnummer ble oppdatert av person. Nytt eller endret mobilnummer. Dato kan være mer enn 18 måneder tilbake i tid. Eks. 2023-08-05T10:45:15.768Z
mobiltelefonnummer_sist_verifisert Sist gang mobiltelefonnummer ble verifisert av person. Bekreftes av person minst to ganger i året. Eks. 2023-08-05T10:45:15.768Z
postkasseadresse Unik adresse for en person sin postkasseadresse hos en postkasseleverandør. Eks. ola.nordmann#9YDT
postkasseleverandoeradresse Org.nummer til postkasseleverandør 984661185, 922020175
sertifikat personsertifikat for Digital Post X509Certificate
spraak Personen sitt foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige nn, nb, en, se
spraak_oppdatert Sist gang språkvalg ble oppdatert Eks. 2023-08-05T10:45:15.768Z

Du kan finne et utvalg testbrukere på siden Testbrukere i KRR

Kodeverk for status

Kodeverdi Beskrivelse
AKTIV Person finnes i registeret
SLETTET Person er slettet fra registeret
IKKE_REGISTRERT Person finnes ikke i registeret

Kodeverk for varslingsstatus

Varslingsstatus kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KAN_VARSLES Person har ikke utgått kontaktinformasjon
KAN_IKKE_VARSLES Person har utgått kontaktinformasjon, er reservert, er slettet eller finnes ikke i registeret