Hjem  >  Maskinporten

Selvbetjening av Maskinporten via API

Her finn du guidar og tutorials på korleis du kan sjølvbetjene Maskinporten via API

Dette dokumentet viser hvordan du kan selvbetjene i Maskinporten som API-tilbyder og API-konsument.


Innlogging og tilgang

Tilgang (Administrasjon av API)

For å kunne bruke selvbetjening via API, så må virksomheten få utdelt en administrasjons-klient fra Digdir. API’et er sikret med oAuth2 med bruk av virksomhetssertifikat. Merk at i testmiljøene må det benyttes gyldig test-virksomhetssertifikat.

For å administrere API’er må administrasjons-klienten ha tilgang til scopet idporten:scopes.write.

Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få tilgang.

Les også “Grunnleggende prosedyre for API-sikring”.

Opprette API - Oauth2-selvbetjeningsklient

Dersom du vil automatisere administrasjonen av scopes og tilganger fra egen API management-løsning, må du lage en Oauth2-klient som benytter selvbetjeningsAPIet til Maskinporten. Se /docs/idporten/oidc/oidc_api_admin_maskinporten for detaljer.

Eksempel på å opprette scope

POST /scopes HTTP/1.1
Host: integrasjon-ver2.difi.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 0pLY6hwU6tkzBPoGTVlObex-QfIBw_yU9tXy7SKrgOU=
cache-control: no-cache
{
	"prefix": "difi",
	"subscope": "api3",
	"description": "Difi sitt API nummer 3 for demo-formål"
}

Tilgangsstyring

Tilgang gis og fjernes ved enkle REST-kall:

Eksempel på å gi tilgang

PUT /scopes/access/889640782?scope=difi:api3 HTTP/1.1

som gir organisasjonsnummer 889640782 tilgang til scopet difi:api3.

Send DELETE for å trekke tilbake en tilgang.

Eksempel på å se tilganger

Request:

GET /scopes/access?scope=difi:api3 HTTP/1.1

Respons:

[
  {
    "scope": "difi:api3",
    "state": "APPROVED",
    "prefix": null,
    "created": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "consumer_orgno": "889640782",
    "last_updated": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "owner_orgno": "991825827"
  }
]

Vi har valgt å legge scope som query-parameter, da det innen noen sektorer finnes spesifikke standarder som krever bruk av slash “/” i scope-definisjonen, og dette vil bli unødig tungvindt for brukere av APIet å skulle støtte dette som del av path-komponenten.

Vedlikehald av merkantile data

Vedlikehold av fakturainformasjon og varslingspunkter er viktig for at vi hele tiden skal ha oppdatert informasjon om dette. Varslingspunkt(er) får eposter ved kritiske hendelser i løsningen og om det ikke er registrert noe her, så kan man gå glipp av viktig informasjon.

For å administrere merkantile data:

 1. Logg inn på Samarbeidsportalen
 2. Trykk på “Virksomhetens tjenester” i venstremenyen
 3. Finn integrasjonen av type “API-tilbyder” og trykk på den.
 4. Trykk på “Rediger integrasjon”
 5. Legg inn informasjon og trykk “Lagre” når du er ferdig.

Tutorial:

Selvbetjening som API-konsument

For å kunne bruke selvbetjening via API, så må virksomheten få utdelt en administrasjons-klient fra Digdir. API’et er sikret med oAuth2 med bruk av virksomhetssertifikat. Merk at i testmiljøene må det benyttes gyldig test-virksomhetssertifikat.

For å administrere integrajoner/klienter må administrasjons-klienten ha tilgang til ett eller flere scopes:

scope beskrivelse
idporten:dcr.read Gir tilgang til å lese klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.modify Gir tilgang til å endre klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr.write Gir tilgang til å opprette nye klientregistreringer for klienter bundet mot samme org.nr. som gitt i access_token. Gir også lesetilgang til onbehalfof-registreringer
idporten:dcr/onbehalfof:write Gir tilgang til å vise, opprette, endre og slette onbehalfofregistreringer tilhørende en gitt klient. Gir ikke mulighet til å endre andre parametere på selve klienten.
idporten:dcr.supplier Gir leverandører tilgang til å vise, opprette, endre og slette selvstendige OIDC-integrasjoner for andre organisasjoner. Eget org.no blir koblet til disse integrasjonene.

Ta kontakt med servicedesk@digdir.no for å få tilgang.

Registrere klient

Registrere klient som bruker virksomhetssertifikat

For å kunne registrere en klient via vår selvbetjenings-APi, må du først opprette en selvbetjeningsklient. Se /docs/idporten/oidc/oidc_api_admin.

Deretter kan du opprette Maskinporten-integrasjonen slik:

POST https://integrasjon.difi.no/clients/
{
  "integration_type": "maskinporten",
  "client_name": "oidc_difi_jb_test",
  "description": "ny integrajson igjen.",
  "token_endpoint_auth_method": "private_key_jwt",
  "grant_types": [
    "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer"
  ],
  "scopes": [ "difitest:api3", "difitest:api4"]
}

Maskinporten vil svare med en auto-generert client_id, for eksempel 238259d7-f0ab-4bd5-b253-0f0159375096

Registrere klient som bruker egen nøkkel

For å slippe å spre virksomhetssertifikatet rundt til mange systemer, kan du opprette dine egne asymmetriske nøkler knyttet til en enkelt integrasjon.

Dette må gjøres i to steg: først oppretter du en klient som i eksempelet over, for så å oppretter du et nøkkel-sett på denne:

POST /clients/238259d7-f0ab-4bd5-b253-0f0159375096/jwks

{
 "keys": [
  {
   "kty": "RSA",
   "e": "AQAB",
   "use": "sig",
   "kid": "min_egen_nokkel",
   "alg": "RS256",
   "n": "lGc-dGnl9l9pCSb6eW5Mf23Aiss09q7Mxre9q9dazSiN9IjQJmkWDySpoYW3g_rSX2a74cg_q3iTSM0Co9iJ0LQp8gjoIi9I8syi6anBKK6fISr1adZbsGGrM1-zMRRNVsJ811snTdkbgx8ZxVRJM4F6D2KwL3TEnv0CRRVtphO0sRmimKBVVBdawPYQC64SQDvARy6xIlPhD-Da2n2Cl6vRQbVns7dYD8-C2TeYGgB_tAsrVSorx9GF5cZ-hlNHfIgg2qQYZzaljyfOWPPG5rybp9bAWg9vFllUFd_Y6vvZ0tqVfAyj67nFz_w4Rxy-MdRgERKHJcq81GkmVzq5fQ"
  }
 ]
}

‘kid’-verdien må være unik blant alle Maskinportens kunder.

Vedlikehald av merkantile data

Vedlikehold av fakturainformasjon og varslingspunkter er viktig for at vi hele tiden skal ha oppdatert informasjon om dette. Varslingspunkt(er) får eposter ved kritiske hendelser i løsningen og om det ikke er registrert noe her, så kan man gå glipp av viktig informasjon.

For å administrere merkantile data:

 1. Logg inn på Samarbeidsportalen
 2. Trykk på “Virksomhetens tjenester” i venstremenyen
 3. Finn klienten i listen og trykk på den.
 4. Trykk på “Rediger integrasjon”
 5. Legg inn informasjon og trykk “Lagre” når du er ferdig.

Tutorial:

Ofte stillte spørsmål

Jeg får 401 unauthorized når jeg prøver å poste en endring via API’et.