Hjem  >  Kontaktregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Registeret, og bruken av det, er hjemlet i eForvaltningsforskriften.

Oppslagstjenesten er en webservice som gir offentlig forvaltning tilgang til gjøre oppslag mot registeret. Tjenesten kan benyttes av offentlige virksomheter og virksomheter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Tjenesten er en overbygning på eksisterende registre for forvaltningens elektroniske kommunikasjon, i første omgang kontakt- og reservasjonsregisteret. På sikt kan oppslagstjenesten også gi tilgang til andre registre.

Registeret inneholder informasjon om:

  • innbyggere har reservert seg mot digital kommunikasjon mot det offentlige eller ikke
  • foretrukket e-postadresse, mobilnummer og sikker digital postkasse

Registrering og oppdatering av informasjonen ligger til de ulike registrene og er ikke en del av oppslagstjenesten.

Mer informasjon om Kontakt- og reservasjonsregisteret finner du på Samarbeidsportalen