Hjem  >  idporten

Om ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk ID-porten for «digitale tjenester som krever innlogging og autentisering».

Hvordan få tilgang til ID-porten

Se Samarbeidsportalen for prosessen du må følge for å ta i bruk ID-porten: https://samarbeid.digdir.no