Hjem  >  ELMA

Om Elma

ELMA - Elektronisk mottakaradresseregister er eit norsk register over foretak som kan ta i mot dokument i EHF-format.

Alle foretak som vil ta i mot EHF-dokument må vere registrert i ELMA. ELMA inneheld informasjon om foretaket si internettadresse (aksesspunktadresse) og kva type dokument mottakaren kan ta i mot, som faktura, ordre, katalogar, tilbod m.fl. Sjølve sendinga skjer via EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL) som er ein standardisert måte å sende til dømes fakturaer på til det offentleg sektor.

Les meir om ELMA på Samarbeidsportalen

Mottakarar som er registrert i ELMA må ta imot dokument frå alle avsendarar. Avsendar forpliktar seg til å sende i standardformat og versjonen som er ført opp i ELMA. Det er aksesspunktleverandøren som registrerer mottakarane i ELMA.

English

Elektronisk mottaker- og adresseregister (ELMA) is the SMP provided by Digitaliseringsdirektoratet for the Norwegian market. Using ELMA is free of charge for approved access points in the OpenPEPPOL network.

Approved access points may get access by sending an e-mail to servicedesk@digdir.no. Information on Samarbeidsportalen