Hjem  >  Maskinporten

Overordnet

Overordnet arkitekturbeskrivelse

Maskinporten er en tjeneste som tilbyr en enkel modell for API-sikring basert på OAuth2 protokollen og bruk av JWT-bearer grants, inspirert av Google sine system-kontoer.

Maskinporten lar API-tilbydere definere tilganger til sine API, modellert som scopes, basert på konsumenten sine organisasjonsnummer. Dette kan gjøres via Maskinporten sine selvbetjeningsAPI eller webløsning.

graph LR subgraph API-tilbyder API[API manager] end subgraph Digdir MP[Maskinporten] end API -->|Gir tilgang til scope for API-konsument|MP

Forutsatt at de riktige tilgangene er gitt, kan API-konsumenter nå opprette sine API-klientregistreringer med de tildelte scopene:

graph LR subgraph Digdir MP[Maskinporten] end subgraph API-konsument client[Administrasjonsklient] end client -->|opprette / endre klient med tildelte scopes |MP MP -->|ny / endret klientregistrering|client

Når klientene er registrert kan disse brukes for å få tildelt token og gjennomføre api-kallene.

graph LR subgraph API-tilbyder API end subgraph Digdir Maskinporten[Maskinporten] end subgraph API-konsument ny[Klient] end Maskinporten -->|2.utsteder token med tildelt scope|ny ny -->|1. forspør tilgang til scope|Maskinporten ny -->|3.bruker token mot|API

API-konsumenter kan selv administrere sine klientkonfigurasjoner og registrere disse med tildelte scopes fra tilbyderene.

API-tilbydere og konsumenter kan bruke denne tjenesten for å styre tilgang i de tilfellene der informasjonsverdiene APIet tilbyr er regulert av lovhjemmel, og ikke krever samtykke av brukeren.

Bruk av Maskinporten krever at begge aktørene bruker Maskinporten sin selvbetjeningsfunksjonalitet, enten gjennom webløsningen eller selvbetjeningsAPIet.