Definisjon av begrep og datatyper

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype. Følgende datatyper er definert: