Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Definisjon av begrep og datatyper

Beskrivelsene av datatypene gir detaljer om validering og formatregler for hver datatype. Følgende datatyper er definert: