Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Dokument

Term Dokument
Definisjon Informasjon om et enkelt dokument.
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar Dette gir en henvisning til dokumentet i Dokumentpakken sammen med en tittel. Denne tittelen vil vises til Innbygger når Dokumentpakken er dekryptert og Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Egenskaper

Identifikator Kardinalitet Datatype
href 1..1 xsd:string
mime 1..1 xsd:string
Tittel 0..1 Tittel
Data 0..1 DokumentData

Xml eksempel

    <sdp:Dokument href="melding.pdf" mime="application/pdf">
      <sdp:Tittel lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tittel>       
    </sdp:Dokument>